STREFA DOKTORANTA

prof. Tadeusz Kotarbiński  pierwszy Rektor UŁ

“Dobrze mieć autostrady, ale smak nadają życiu dopiero ścieżki, którymi można sobie od nich odbiegać”

prof. Tadeusz Kotarbiński

pierwszy Rektor UŁ

IDUB #UNILODZ

OTWIERAMY MOŻLIWOŚCI

KILKA FAKTÓW NA TEMAT DOKTORANCKIEGO ŻYCIA NA UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM.

Na przyszłych doktorów czeka całkiem napięty grafik. Szkolenia, projekty, wyjazdy, stypendia czy szkoły doktorskie - jeśli rozwój naukowy jest Twoim priorytetem, otwieramy przed Tobą wiele ciekawych możliwości.

Miłośnicy mobilności mogą korzystać z takich programów jak MOST czy Cotutelle, która oferuje doktorat międzynarodowy, pisany na dwóch uczelniach i uhonorowany podwójnym dyplomem. Pamiętajcie, że kształcenie w szkołach doktorskich to także okazja do uzyskania  dodatkowych kwalifikacji podczas doktoratu, takich jak trening zawodowy czy rozwój osobisty – sprawdzajcie aktualną ofertę w zakładce szkolenia.

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów dba natomiast o rozwój i interesy przyszłych doktorów, organizując szkolenia, konferencje i dofinansowania na realizację naukowych projektów. Spaja też społeczność, inicjując spotkania i imprezy. Zobacz, co słychać w URSD!  

 

NASZE WARTOŚCI

ODWAGA

Jesteśmy kreatywnie, niezależnie myślącymi ludźmi. Nasze postawy wynikają z konsekwentnego dążenia do zrozumienia otaczającego świata. Odważnie rozwijamy naukę nie poddając się chwilowym trendom.

CIEKAWOŚĆ

Jesteśmy otwarci i silnie związani ze swoim otoczeniem. Centrum naszych zainteresowań i dociekań są relacje między człowiekiem a światem i relacje między ludźmi.

ZAANGAŻOWANIE

Wierzymy, że „doba robota” kształtuje podstawy dla zrównoważonego rozwoju i angażuje społeczności. Uprawiamy rzetelną i odpowiedzialną naukę. Podejmujemy świadomy wysiłek, który zapewni lepsze warunki do życia kolejnym pokoleniom.

WSPÓŁPRACA

Dzielimy się doświadczeniami i wiedzą. Czerpiemy siłę z różnorodności i tradycji wielokulturowości. Poszukujemy dobrych partnerów do tworzenia i rozwoju świadomej, odpowiedzialnej nauki oraz kultury – jednocześnie angażującej i zaangażowanej społecznie.

SZACUNEK

Naszą siłą jest różnorodność. Fundamentami działań są szacunek i zrozumienie dla odmiennych opinii i postaw. Otwartość kulturowa i światopoglądowa tolerancja pozwalają nam budować podstawę dialogu i twórczych sporów, będących filarem dla uprawiania rzetelnej, dobrej nauki.