JUBILEUSZ 70 LAT UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W FILII UŁ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

W dniu 12 czerwca 2015 roku w godzinach 10.00-13.00 odbyły się uroczyste obchody 70-lecia Uniwersytetu Łódzkiego w Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Konstytucji 3 Maja 65/67.
W jubileuszowym spotkaniu udział wzięli Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Pan Marcin Witko, Starosta Powiatu Tomaszowskiego Pan Mirosław Kukliński oraz wszyscy dotychczasowi Prezydenci Miasta Tomaszowa Mazowieckiego: Pan Stefan Gołaszewski, Pan Jerzy Adamski, Pan Tomasz Kumek oraz Pan Rafał Zagozdon, a także Goście ze świata nauki, samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, Studenci oraz Osoby związane z działalnością Uczelni.
Zagadnieniem przewodnim spotkania był temat: „Uniwersytet Łódzki w kształtowaniu tożsamości lokalnej”.
Gości powitał dr Rafał Rouba – adiunkt w Instytucie Turystyki i Rozwoju Gospodarczego w Filii UŁ, następnie wystąpił chór Tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Ad Libitum” z utworem „Gaudeamus”.
Jako pierwszy wystąpił Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Bogdan Gregor, następnie Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Pan Marcina Witko, Starosta Tomaszowski Pan Mirosław Kukliński oraz Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego ds. Filii w Tomaszowie Mazowieckim prof. dr hab. Zbigniew Rau.
Następnie wystąpili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Tomaszowie Mazowieckim.
Dalszą część uroczystości wypełniły krótkie prelekcje nawiązujące do tematu Jubileuszu przygotowane przez prof. dr hab. Bogumiłę Roubę, prof. dr hab. Bogdana Gregora, dr hab. Agnieszkę Liszewską, prof. UŁ oraz prof. dr hab. Stanisława Zająca.
Po prelekcjach ponownie wystąpił chór Tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz wręczono nagrodę (tablet) dla zwycięzcy w konkursie plastycznym. Nagrodę wręczył prof. dr hab. Zbigniew Rau.
Po zakończeniu części oficjalnej dr Rafał Rouba zaprosił wszystkich gości do wspólnego zdjęcia, oraz na pokaz sokolników, którzy na jubileusz do Tomaszowa Mazowieckiego przyjechali specjalnie z Kielc, prezentując unikatowe okazy ptaków (jastrzębie, sokoły, sowy). Ostatnim akcentem kończącym jubileusz był poczęstunek oraz Urodzinowy Tort dla wszystkich przybyłych gości.
W auli nr 2 można było obejrzeć wystawy i prezentacje.

Galeria zdjęć z jubileuszu 70 – lecia Uniwersytetu Łódzkiego.

FUKSÓWKA

Dnia  26.11.2009r. w klubie „antidotum” w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się impreza integracyjna tzw. „Fuksówka” dla studentów Filii Uniwersytetu Łódzkiego.

Imprezę zorganizowała grupa studentów z II roku Turystyki i Rekreacji. W zabawie wzięło udział ponad 120 osób. Uczestnicy imprezy mogli wziąć udział w licznych konkursach z nagrodami (C).

 

SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKAMI

Spotkanie z podróżnikami zorganizowane zostało w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 21 kwietnia 2009r. W trakcie spotkania przedstawiano prezentacje podróżników związanych z Filią UŁ w formie wykładów połączonych z dyskusją  ze zgromadzoną  publicznością (studenci, uczniowie szkół tomaszowskich). W spotkaniu wzięli udział dr Ewa Kubiak oraz dr Robert Wiluś prezentujący swoje wyjazdy do Afryki, Azji i Ameryki Południowej.

Wykłady na temat:

1. Patagonia – walory turystyczne Prowadzący:  dr Robert Wiluś.

2. Walory turystyczne Etiopii, Namibii, Botswany. Prowadząca:  dr Ewa Kubiak.

3. Indonezja – walory turystyczne i kultura.  Prowadząca:  dr Ewa Kubiak (C).

DNI OTWARTE FILII UŁ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

1 Termin: 26, 27 marca 2009 r, w godzinach 10.00-13.30.

Dla odwiedzających przygotowano wykłady i pokazy z zakresu turystyki i rekreacji, leśnictwa, ekonomii , administracji , zarządzania.

Ideą dni otwartych Filii było ukazanie uczelni i prowadzonych w niej kierunków studiów dziennych                 i zaocznych. Odwiedzający mogli spotkać się z wykładowcami, obejrzeć uczelnię, zobaczyć jak wygląda baza dydaktyczna, biblioteka.

Liczba uczestników ok. 400 osób (C).

 

2 Termin: 14, 15 grudnia 2009r, w godzinach 10.00 – 14.00.

Podczas spotkań z uczniami wykładowcy udzielali  informacji na temat oferty edukacyjnej Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim a także doradzali:

– jak analizować ofertę edukacyjną szkół wyższych,

– jak wybrać kierunek studiów zgodnie z własnymi predyspozycjami,

– jak uniknąć pułapek przy wyborze studiów,

– jak zostać szczęśliwym i spełnionym studentem.

 

Odwiedziło nas 14 klas LO  tj. około 400 osób (C).

WYSTAWA PRAC AUTORSTWA PABLO PICASSO

Spotkanie z cyklu Tomaszowskie Sympozja Sztuki odbyło się w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim w dniach  14-18 grudnia 2009 r. Zaprezentowano wystawę litografii autorstwa Pablo Picasso – „Czarno na Białym”. Wystawa połączona była z Dniami Otwartymi Filii UŁ na których licealiści mogli zapoznać się z ofertą uczelni oraz zwiedzić wystawę prac Picassa.

Wystawa prezentowała cykl litografii Picassa, które stanowią ilustracje do opowiadania Prospera Mérimée „Carmen”. Ponadto zawierała 2 prace z tzw. „sekretnej kolekcji” – są to litografie wykonane wg rysunków, które Picasso pokazywał tylko nielicznym przyjaciołom (stąd nazwa „sekretna”). Przedstawiają one akty kobiece. Na wystawie znajdowały  się także prace ukazujące ulubione motywy artysty: corridę, gołąbka pokoju, tematykę cyrkową oraz kilka portretów kobiet – towarzyszek życia, np. portret Jacqueline Roque, którą Picasso poznał gdy miał 62 lat, a Jacqueline 20 (R.R.).

WYSTAWA PRAC SALVADORE DALI

W dniach 05-09 stycznia 2009 w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim zorganizowano wystawę z  cyklu Tomaszowskie Sympozja Sztuki, była to wystawa prac Salvadore Dali.

Na wystawę składa się kompletny cykl 100 oryginalnych drzeworytów, ilustrujących słynną „Boską Komedię” Dantego – wraz z księgami, w których zostały wydane. Księgi te eksponowane mogą być w osobnych witrynach. Jako wyjątkowo ciekawy suplement do wystawy prezentowane były również jedne z bardzo rzadkich dekompozycji, czyli egzemplarze jednej grafiki rozłożone na poszczególne warstwy koloru. W praktyce oznacza to dodatkowo ok. 30 grafik. Dzięki prezentowanej dekompozycji, która pokazuje proces powstawania barwnych drzeworytów, wystawa zyskała istotny aspekt edukacyjny.

Salvador Dali – jeden z najznakomitszych artystów świata, jeden z niewielu, którzy już za życia stali się mitem – otrzymał w 1950 roku od włoskiego rządu zlecenie zilustrowania ekskluzywnego wydania „Boskiej Komedii” z okazji siedemsetnych urodzin Dantego. W latach 1951-52 wykonał On 100 ilustracji, z których każda odpowiada jednej pieśni utworu Dantego: jedna pieśń wstępna i po 33 kompozycje ilustrujące: Piekło (Inferno), Czyściec (Purgatorio) i Raj (Paradiso) Ilustracje te odzwierciedlają w pełni siłę twórczą Daliego, ale także świadczą o Jego staranności i sumienności jako genialnego ilustratora (R.R.).

WYSTAWA „KAZIMIERZ NOWAK. AFRYKA 1931-1936”

Uniwersytet Łódzki Filia w Tomaszowie Mazowieckim zorganizował wspólnie  z Narodowym Centrum Kultury z Warszawy w dniach 19 września do 03 października 2008 r prezentację wystawy „Kazimierz Nowak. Afryka 1931 – 1936”. 

Kazimierz Nowak jako pierwszy człowiek na świecie przebył w latach 1931 – 1936 samotnie Afrykę z północy na południe i z powrotem (40 tys. km pieszo, rowerem, konno oraz czółnem). Organizacja wystawy jest ściśle związana z działalnością dydaktyczno – naukową Filii. Obecnie uczelnia prowadzi bowiem m.in. studia dzienne i zaoczne z Turystyki i Rekreacji. Ten kierunek studiów ściśle związany jest z odkryciami geograficznymi i podróżami. Stąd też przybliżenie postaci Kazimierza Nowaka wielkiego polskiego podróżnika, odkrywcy i geografa było szczególnie istotne także dla pracowników Filii. Wystawa składała się z 38 plansz na których przedstawione są materiały prasowe, zdjęcia, mapy i opisy  z dzienników wyprawy tego wybitnego podróżnika.  Organizacja wystaw jest częścią szerszego projektu „Przyjazna Filia” realizowanego w naszej uczelni, a mającego na celu przekształcenie jej w centrum nauki, edukacji i kultury dla całego regionu (C).

WYSTAWA PRAC MARCA CHAGALLA

W dniach od 04 do 06 czerwca 2008 r w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim zorganizowała wystawę prac Marca Chagalla z  cyklu Tomaszowskie Sympozja Sztuki. Marc Chagall to znany francuski malarz i grafik. Urodził się w 1887 r na terenie dzisiejszej Białorusi. Jako malarz i grafik zdobył międzynarodową sławę i kontynuował swoją karierę w Europie i Stanach Zjednoczonych. Zmarł w 1985 r we Francji, gdzie został też pochowany.

Wystawa w Filii UŁ obejmowała  89 oryginalnych litografii Marca Chagalla. Jej trzonem był kompletny cykl „La Bible” z 1956 roku. Są to 44 ilustracje do Biblii wykonane na zlecenie czasopisma Verv.  Verve uznawane jest za najbardziej znaczące wydawnictwa artystyczno – literackie XX wieku.

W pracach które zostaną zaprezentowane na wystawie odnaleźć można wiele lubianych przez Artystę motywów.  Pojawia się między innymi tematyka cyrkowa, której postacie jak mawiał Chagall przypominają mu melancholiczne postacie niektórych religijnych  obrazów. Jednym z ulubionych jego motywów były również prezentowane na wystawie prace przedstawiające pary zakochanych. Chagall wykonał mnóstwo dzieł modyfikując i odkrywając wciąż na nowo ideę miłości. Przyjmuje się, że pary miłosne symbolizują u niego przezwyciężenie przeciwności losu i zbliżenie się ku jedności (R.R.).