RADA WYDZIAŁU

SKŁAD

Rada Wydziału Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Maz.

na kadencję 2020-2024

 1. p.o. Dziekana:
 1. dr Piotr Seliger
 1. Prodziekani:
 1. dr Blanka Gosik

  III. Profesorowie, profesorowie uczelni oraz pracownicy posiadający stopień doktora habilitowanego, wchodzący w skład wydziału:
   
 2. dr hab. Jacek Brzózko, prof. UŁ
 3. prof. dr hab. Stanisław Zając
 4. dr hab. Jan Kowalczyk, prof UŁ
 5. prof. dr hab. Andrzej Majer
 6. dr hab. Lech Płotkowski, prof UŁ
 7. dr hab. Noemi Modnicka
 8. dr hab. Dorota Zawadzka, prof. UŁ
 1. Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich wchodzących w skład wydziału oraz przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, w tym:

IVa) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich wchodzących w skład wydziału:

 1.  dr Rafał Rouba
 2. dr Urszula Wójcikowska
 3. dr Dorota Żelazna-Jochim

IVb) przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 1. Sebastian Stańczyk
 1. Przedstawiciele studentów        
 1. Karolina Małolepszy

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Przewodniczący:

 • dr hab. Noemi Modnicka

Członkowie:

 • dr hab. Dorota Zawadzka, prof. UŁ.
 • dr Blanka Gosik
 • dr Agnieszka Jaworowicz - Rudolf
 • dr Urszula Wójcikowska
 • dr Dorota Żelazna – Jochim
 • dr inż. Sebastian Tylkowski
 • Piotr Dąbrowski - przedstawiciel studentów

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. PROMOCJI

SKŁAD KOMISJI

Przewodniczący:

 • dr Agnieszka Jaworowicz - Rudolf

Członkowie:

 • dr inż. Marcin Gołębiowski

 • dr inż. Jarosław Staniaszek

 • dr Rafał Rouba

 • dr Piotr Smejda

 • dr inż. Krystian Wiśniewski