Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

ul. Konstytucji 3 Maja 65/67
97-200 Tomaszów Mazowiecki

tel. (44) 724-97-20 – Infolinia
e-mail : filiaul@uni.lodz.pl

zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie ustalenia opłaty za wydanie oraz za uwierzytelnianie dokumentów

Treść dokumentu ołaty za dyplom do roku 2018/2019 lub wcześniej: zarz. nr 131 z 5.06.2020 r

Szanowni Państwo,

Opłatę 22 zł. za elektroniczną legitymację studencką
proszę dokonać na poniższy numer konta:

Uniwersytet Łódzki
Filia w Tomaszowie Mazowieckim
Bank Pekao S.A. II O/Łódź

33 1240 3028 1111 0010 3777 9848

(w tytule proszę wpisać imię, nazwisko, kierunek studiów)

Aby odebrać legitymację potwierdzenie wpłaty proszę dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:

filiaul@uni.lodz.pl

 

Pliki do pobrania