UNIWERSYTET DZIECI I MŁODZIEŻY

Inicjatywa "Uniwersytet Dzieci i Młodzieży" jest projektem edukacyjnym który powstał we współpracy władz miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Maz. 

Przedsięwzięcie skierowane jest przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych i średnich. Spotkania mają charakter cykliczny i mają formę wykładów połączonych z prezentacją multimedialną, warsztatów, wycieczek terenowych, edukacyjnych gier plenerowych. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Łódzkiego, zaproszonych do współpracy Gości, studentów. Większość spotkań ma się w założeniu odbywać w  auli Filii UŁ w Tomaszowie Maz. 

Inauguracyjne spotkanie odbyło się w dn. 4. października br., uczestniczyli w nim przedstawiciele społeczności akademickiej UŁ, przedstawiciele władz miasta, delegacje uczniów wszystkich tomaszowskich szkół podstawowych wraz z opiekunami. Wykład inauguracyjny wygłosiła p. prof. Dorota Zawadzka z Katedry Nauk Leśnych  pt." Nasze dzięcioły- ekologia i rozpoznawanie".

Harmonogram wykładów w roku akademickim 2023/2024