HISTORIA

Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim związana jest z miastem i regionem od 24 lat. Rektor Uniwersytetu Łódzkiego i władze Tomaszowa Mazowieckiego, wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży z okolic Tomaszowa Mazowieckiego i Opoczna w zakresie kształcenia na poziomie wyższym, uznały za celowe powołanie w Tomaszowie Mazowieckim Filii Uniwersytetu (List intencyjny z dnia 5 czerwca 1998 roku). W dniu 8 lipca 1998 roku podpisana została umowa pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim, a władzami samorządowymi Tomaszowa Mazowieckiego dotycząca działalności Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim.

W 2007 roku Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim podjęła współpracę z Centralnym Ośrodkiem Sportu w Spale. Studenci wszystkich kierunków odbywają zajęcia z wychowania fizycznego na terenie ośrodka. Studenci Filii mogą korzystać z większości obiektów ośrodka m.in. z hal sportowych, basenu, siłowni, obiektów lekkoatletycznych, kortów tenisowych itp.

Obecna struktura organizacyjna Filii Uniwersytetu Łódzkiego powołana została w 2019 roku. Zarządzeniem Rektora z dnia 20.12.2019 r. (Zarządzenie Rektora UŁ nr 56), Filia stała się Wydziałem, w strukturze którego znalazły się dwie katedry: Katedra Badań Regionalnych (kierunki: Administracja, Turystyka i Rekreacja, Zarządzanie) oraz Katedra Nauk Leśnych (kierunek: Leśnictwo).