p.o. Dziekana
Wydziału Filia Uniwersytetu Łódzkiego
w Tomaszowie Mazowieckim
dr Piotr Seliger
tel. (044) 724 27 20

Prodziekan ds. Dydaktycznych
Wydziału Filia Uniwersytetu Łódzkiego
w Tomaszowie Mazowieckim
dr Blanka Gosik
tel. (044) 724 27 20

Kierownik
Katedry Badań Regionalnych
na Wydziale Filia Uniwersytetu Łódzkiego
w Tomaszowie Mazowieckim
dr hab. Noemi Modnicka
tel. (044) 724 27 20

Kierownik
Katedry Nauk Leśnych
na Wydziale Filia Uniwersytetu Łódzkiego
w Tomaszowie Mazowieckim
dr hab. Jacek Brzózko, prof. UŁ,
tel. (044) 724 27 20

Pełnomocnicy:
Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku administracja
na Wydziale 
Filia Uniwersytetu Łódzkiego
w Tomaszowie Mazowieckim
dr Agnieszka Jaworowicz-Rudolf

Pełnomocnik Dziekana ds. kontaktów z otoczeniem zewnętrznym
na Wydziale 
Filia Uniwersytetu Łódzkiego
w Tomaszowie Mazowieckim
dr Agnieszka Jaworowicz-Rudolf

Pełnomocnik ds. Programu Erasmus+ 
na Wydziale Filia Uniwersytetu Łódzkiego
w Tomaszowie Mazowieckim
dr Rafał Rouba