RADA BIZNESU

W 2021 roku na Wydziale Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim  została zainicjowana działalność Rady Biznesu. Rada Biznesu Wydziału FUŁ to grono wiodących przedsiębiorstw i instytucji z regionu łódzkiego. Rada skupia liderów biznesu aktywnie współpracujących z Wydziałem FUŁ poprzez realizację różnorodnych inicjatyw.

Cele i zasady działania Rady Biznesu przy Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

Rada Biznesu przy Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim stanowi forum:

    1. wymiany doświadczeń pomiędzy Filią a otoczeniem zewnętrznym w zakresie opiniowania celów i procesu kształcenia pod kątem potrzeb pracodawców. Szczególnie dotyczy to dostosowania sylwetki przyszłych absolwentów do aktualnych potrzeb rynku pracy, organizacji zajęć dydaktycznych z praktykami na terenie firmy lub uczelni, organizacji praktyk i staży studenckich,
    2. współpracy badawczej między otoczeniem zewnętrznym a pracownikami i studentami Filii, szczególnie związanej z aplikowaniem w krajowych i „unijnych” programach wsparcia, promocji wizerunku Filii w szeroko rozumianym otoczeniu rynkowym.