Aktualności

WAŻNE INFORMCJE!

Drodzy studenci! WAŻNE INFORMCJE!

Niestety w związku z gwałtownym pogorszeniem się w ostatnich dniach sytuacji epidemicznej zostaliśmy zmuszeni, by podjąć decyzję, która od dnia 24.10.20r., zmienia sposób prowadzenia działalności dydaktycznej. Prosimy, byście dokładnie zapoznali się z zarządzeniem dziekana, (w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych i organizacji pracy dydaktycznej na Wydziale Filia UŁ w semestrze zimowym 2020/2021), które wprowadza nowe zasady nauczania.

Najważniejsze z postanowień dotyczą tego, że:

· w semestrze zimowym 2020/2021 zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na naszym Wydziale prowadzone są co do zasady zdalnie – głównie przez MS Teams i Moodle.

· Wyjątkiem są niektóre zajęcia praktyczne, które będą mogły odbywać się stacjonarnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Lista przedmiotów prowadzonych stacjonarnie oraz terminy ich odbywania, ukarzą się na stronie WWW Filii w najbliższych dniach. PROSZĘ ŚLEDZIĆ AKTUALNOŚCI!!!!

· konsultacje (dyżury) wykładowcow również odbywają się w formie zdalnej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w formie kontaktowej, przy zachowaniu ścisłych rygorów sanitarnych, przewidzianych Zarządzeniem nr 174 Rektora UŁ i po uprzednim umówieniu studenta z wykładowcą.

WAŻNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW PIERWSZYCH RCZNIKOW!!!

· Spotkania organizacyjne pierwszych roczników studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą odbywać się w formie kontaktowej, przy zachowaniu ścisłych rygorów sanitarnych, przewidzianych Zarządzeniem nr 174 Rektora UŁ. Terminy spotkań będą zamieszczane na stronie WWW Filii UŁ. PROSZĘ ŚLEDZIĆ AKTUALNOŚCI!!!!

Przypominamy, że:

– w roku akademickim 2020/2021 uruchomiliśmy Ślubowanie elektroniczne. Każdemu nowo przyjętemu studentowi podczas logowania do systemu UsosWeb wyświetla się okno ze ślubowaniem.. Akceptacja Ślubowania jest niezbędnym krokiem aby móc korzystać z systemu Usosweb.

– wszyscy studenci otrzymali adresy pocztowe według wzoru: UL(Twój_UsosOsId)@edu.uni.lodz.pl

Adresy te znajdują się w USOS`ie. Proszę o regularne logowanie się z tych adresów na pocztę oraz korzystanie po zalogowaniu z oprogramowania MS Teams, który jest obowiązującym komunikatorem w Uniwersytecie Łódzkim służącym do prowadzenia zajęć on-line. Uruchomienie Teams`ów bez uprzedniego zalogowania może skutkować rożnymi komplikacjami (np. brakiem zajęć w kalendarzu). Dane logowania oraz instrukcje dostępu do konta zostały Państwu rozesłane na wszystkie dotychczasowe adresy mailowe, którymi dysponował uniwersytet.

UWAGA: Ogłaszamy dziś wyłącznie zasady dla semestru zimowego – nie jesteśmy w stanie przewidzieć rozwoju sytuacji w semestrze letnim.

Apelujemy również o przeczytanie załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 174 (znajdują się tam wypunktowane zasady i procedury bezpieczeństwa obowiązujące w UŁ).

Wszelkie informacje co do zasad funkcjonowania uczelni znaleźć można na stronie www.covid19.uni.lodz.pl.

ZARZĄDZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU FILIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM NR 1 z dnia 23.10.2020r. w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych i organizacji pracy dydaktycznej na Wydziale Filia UŁ w semestrze zimowym 2020/2021

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) ↓