Aktualności

dr inż. Jacek Adamczyk

dyżur: 
telefon: 44 725 29 05
pokój: KNL – pok. 10
e-mail: jacek.adamczyk@uni.lodz.pl
url:

 


Dr inż. Jacek Adamczyk jest absolwentem Technikum Leśnego w Tułowicach i Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Po ukończeniu studiów pracował w Katedrze Botaniki Leśnej SGGW, a następnie w Instytucie Nauk Leśnych Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie obecnie prowadzi zajęcia dydaktyczne z botaniki leśnej w zakresie dendrologii i anatomii roślin drzewiastych.
Od początku swojej pracy naukowej prowadził badania dotyczące mechanizmów regulacji morfogenezy roślin, a szczególnie korelacji wzrostowych w koronie drzew, które były podstawą rozprawy doktorskiej wyróżnionej nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest autorem i współautorem naukowych publikacji dotyczących: roli fitohormonów w procesach regulacji wzrostu i rozwoju systemu pędowego i ksylogenezy drzew, zmian w układzie przewodzącym pnia jesionów związanych z procesem zamierania, fenologii i ekologii wybranych gatunków roślin drzewiastych, a także roli ogrodów botanicznych w ochronie ex situ roślin zagrożonych.
Od wielu lat zajmuje sie także fotografią przyrodniczą. Jest autorem zdjęć wykorzystywanych do ilustracji zajęć dydaktycznych, a także książek o tematyce botanicznej dla studentów i miłośników roślin. Opracował atlas pędów roślin drzewiastych w okresie zimowym, który niebawem ukaże się w wydaniu książkowym.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego i Polskiego Towarzystwa Leśnego. Z osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej był wielokrotnie wyróżniany nagrodą Rektora SGGW.

W kategorii:

Zostaw komentarz (0) ↓