Są to jedyne studia o profilu praktycznym na Uniwersytecie Łódzkim kształcące na kierunku TURYSTYKA I REKREACJA. Studia trwają 3 lata (6 semestrów). Absolwenci otrzymują tytuł licencjata z Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie studiów odbywają m.in. zajęcia z zakresu: turystyki, rekreacji, geografii turystycznej, krajoznawstwa, obsługi ruchu turystycznego i inne wymagane programem studiów. Studenci odbywają także szereg praktyk w instytucjach związanych z turystyką takich jak np. parki narodowe, muzea, biura podróży, hotele, urzędy samorządowe. Aby poszerzyć umiejętności studentów oferujemy także zajęcia z języka obcego oraz blok przedmiotów z zakresu informatyki i zajęcia z Wychowania Fizycznego. W trakcie studiów odbywają się także: obóz rekreacyjno-sportowy i ćwiczenia terenowe w formie dwóch wyjazdów krajowych oraz jednego zagranicznego. Studenci kierunku  TURYSTYKA I REKREACJA  wyjeżdżają na terenie kraju nad Morze Bałtyckie, w Sudety, Karpaty, Góry Świętokrzyskie. W trakcie wyjazdów zagranicznych zwiedzają m.in. takie kraje jak Węgry, Czechy, Słowacja, Austria, Słowenia, Norwegia, Chorwacja, Malta czy Włochy. Wyjazdowe ćwiczenia pomagają zapoznać się z walorami turystycznymi i kulturą zwiedzanych regionów oraz ćwiczą umiejętności przewodnictwa i pilotażu. Relacje i zdjęcia z wyjazdów studentów naszego kierunku prezentowane są fanpage’u  https://www.facebook.com/turystykairekreacjaTM/

W roku akademickim 2008/2009 uruchomiono na kierunku  TURYSTYKA I REKREACJA  w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim blok zajęć dydaktycznych przygotowujący studentów do zawodu instruktora  Fitness. Kierunek  TURYSTYKA I REKREACJA w Tomaszowskiej Filii jest jednym z niewielu kierunków studiów w kraju, który oferuje możliwość zdobycia tego typu uprawnień instruktorskich. Należy podkreślić, że uprawnienia te mają charakter międzynarodowy i w związku z tym umożliwiają także podjęcie pracy poza granicami Polski. Studenci kierunku  TURYSTYKA I REKREACJA  nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat w związku z uzyskaniem uprawnień instruktora Fitness, wszystkie zajęcia odbywają się w ramach programu studiów.

Filia posiada nowoczesną bazę dydaktyczną. Składa się na nią nowopowstała aula wykładowa, biblioteka, kilkadziesiąt komputerów przeznaczonych dla studentów i nowoczesny sprzęt multimedialny. Posiadamy też duży, ogrodzony parking dla studentów, bar, w Filii działa również aktywnie samorząd studencki.

W ramach zajęć studenci specjalności Turystyka biznesowa, organizują co roku konferencję dla maturzystów WEŹ PRZYSZLOŚĆ W SWOJE RĘCE.

Więcej informacji na stronie:  https://www.facebook.com/wezprzyszloscwswojerece/

Ponadto w ramach działalności koła naukowego GLOBTROTTER organizowane są spotkania z ludźmi dla których podróżowanie jest pasją. Informacje na temat cyklu SPOTKAŃ PRZY GLOBUSIE zamieszczone są na stronie: https://www.facebook.com/spotkaniaprzyglobusie/

SPECJALNOŚCI

MENADŻER SPORTU I REKREACJI

To specjalizacja interdyscyplinarna z pogranicza zarządzania, marketingu, kultury fizycznej, psychologii i turystyki. Menadżer sportu i rekreacji to osoba, która planuje, zarządza, przygotowuje, realizuje i rozlicza funkcjonowanie klubów, ośrodków, stowarzyszeń i związków sportowych, a także imprez i zawodów sportowych. Podstawą skutecznej realizacji projektów przez menadżera sportu i rekreacji są liczne umiejętności i wiedza teoretyczna, które studenci będą zgłębiali podczas trzyletnich studiów licencjackich. Kluczowe przedmioty specjalizacyjne dotyczą planowania i projektowania imprez masowych, finansowania sportu i pozyskiwania sponsorów, budżetowania i rozliczania projektów, logistyki, podstaw animacji w rekreacji ruchowej, marketingu sieciowego i mediów społecznościach.

TURYSTYKA BIZNESOWA

Specjalność turystyka biznesowa odróżnia nas od innych kierunków na których kształceni są specjaliści z zakresu Turystyki i Rekreacji. Praca w Turystyce Biznesowej jest bez wątpienia najefektywniejszą i najbardziej niezwykłą w całej branży turystycznej. Uzyskiwane umiejętności i kursy zapewniają absolwentom dobrze płatną pracę od razu po ukończeniu studiów m. in. w charakterze pilota na imprezach turystyki biznesowej lub też instruktora fitness,  w licznie powstających fitness klubach w kraju i za granicą. W ramach studiów realizowany jest m.in. obóz zimowy na którym studenci doskonalą uprawianie sportów zimowych. Najzdolniejszym proponujemy pomoc w uzyskaniu uprawnień instruktora rekreacji ze specjalnością narciarstwo.

AGROTURYSTYKA I EKOTURYSTYKA

To specjalność wpisująca się w rosnącą w ostatnich latach świadomość ekologiczną i przekonanie społeczeństwa, że ochrona środowiska może mieć pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy, zwłaszcza w obszarach o atrakcyjnych walorach turystyczno-krajoznawczych.

Absolwenci specjalizacji będą dysponowali wiedzą z zakresu np. ekoturystyki, ochrony przyrody, ekologii i edukacji ekologicznej, a także zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich. Kwestie te będą rozpatrywane w kontekście produktu agroturystycznego, dzięki czemu absolwenci rozwiną umiejętność analizowania zmieniających się procesów lokalnych i planowania zrównoważonej działalności agroturystycznej, a także uzyskają kompetencje do profesjonalnego doradztwa w tym zakresie i prowadzenia edukacji ekologicznej na obszarach pozamiejskich.

GŁÓWNE PRZEDMIOTY

  • Wiemy, że turystyki, rekreacji i hotelarstwa nie da się nauczyć siedząc w ławce więc stawiamy na zajęcia w terenie: narty, łyżwy, kajaki, promy, autokary, hotele, lotniska, parki rozrywki, muzea, największe targi turystyczne Europy. Zajęcia realizowane są m.in. w Norwegii, Danii, Niemczech, Czechach.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po zakończeniu studiów absolwenci TURYSTYKI I REKREACJI  mają szerokie możliwości podjęcia pracy
w dynamicznie rozwijającym się sektorze turystycznym. Pracę po kierunku  TURYSTYKA I REKREACJA  znaleźć można w biurach podróży, hotelach, instytucjach samorządowych (gmina, powiat, województwo) zajmujących się planowaniem i rozwojem turystyki, w klubach sportowych, klubach fitness.  Poza tym istnieje możliwość podjęcia pracy w charakterze pilota wycieczek turystycznych krajowych i zagranicznych. Absolwenci naszego kierunku są bardzo dobrze przygotowani do pracy w charakterze pilota wycieczek turystycznych poprzez blok przedmiotów z zakresu pilotażu i przewodnictwa oraz dzięki wyjazdowym ćwiczeniom terenowym z pilotażu, które odbywają się na terenie Polski i za granicą.

Nasi absolwenci mają także dodatkowe możliwości podjęcia pracy dzięki uprawnieniom instruktora fitness które uzyskać mogą na trzecim roku studiów. Po uzyskaniu tych uprawnień pracują w ośrodkach rekreacyjnych i fitness, ośrodkach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA, hotelach. Wielu instruktorów wybiera pracę za granicą jako  animatorzy czasu wolnego i rekreacji ruchowej. Duże  firmy  poszukują dziś profesjonalnej kadry do obsługi imprez rekreacyjnych organizowanych dla swoich najlepszych klientów, co jest coraz częściej praktykowane także w Polsce. Instruktorzy Fitness mogą też pracować jako personal trainer, czyli trener osobisty, który przygotowuje indywidualne projekty treningów.