Aktualności

Egzaminy 2016/2017 – sem. LETNI

Egzaminy 2016/2017 – sem. letni

Rok I
Mikologia – dn.  godz. dr inz. Tomasz Kuc
Nauka o surowcu drzewnym dn. . godz. dr inż. Zbigniew Karaszewski
Statystyka matemat. dn. r. godz.  dr Joanna Gonicka 
Botanika leśna  dn. . godz. – dr inż. Jacek Adamczyk
Fizjologia roślin drzewiastych E dn. .  godz.  – dr hab. Małgorzata Arasimowicz-Jelonek
Hydrologia – dn.   r. godz.  – dr Przemysław Tomalski –
Gleboznawstwo leśne E  dn. . godz. dr inż. Adam Cieśla
Fitosocjologia leśna E dn. godz. – dr inż. Krzysztof Olejniczak
Geomatyka leśna dn.  r. godz.- dr inż Grzegorz Zajączkowski

Rok II
Fitopatologia leśna – dn.  godz. – dr inż. Tomasz Kuc
Selekcja, nasiennictwo i szkółkarstwo  E dn. godz. dr hab. Jan Kowalczyk, prof. nadzw. UŁ
Entomologia Leśna Eprof. dr hab. Sławomir Mazur
Produkcyjność lasu dn.dr inż. Dariusz Pieniak
Typologia E – dn.  r.  . godz. – dr inż. Adam Cieśla
Szczegółowa HL E – dn. . godzdr inż. Bartosz Pewniak

Rok III
Użytkowanie lasu  E – dn. .  godz. – dr inż. Zbigniew Neugebauer
Urządzanie lasu Edn.   – dr inż. Katarzyna Żak
Inżynieria leśna E –  dn.   r. godz.   – dr inż. Józef Szewczyk
Ergonomia i ochr. pracy  dn. r. godz.  . – dr hab. Krzysztof Leszczyński
Lektorat  dn. . godz.
Ekonomika leśnictwa  dn. dr hab. Lech Płotkowski, prof. UŁ


W kategorii: Leśnictwo (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) ↓