Aktualności

Zaświadczenie do wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów o ukończonych studiach I stopnia

Dotyczy zaświadczenia do wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów o ukończonych studiach I stopnia

 

Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w innej uczelni niż UŁ zobowiązani są dołączyć do wniosku zaświadczenie o ocenach z egzaminów
i zaliczeń przedmiotów nie kończących się egzaminem uzyskanych na ostatnim roku studiów, informację o skali ocen obowiązującej w uczelni oraz o terminie uzyskania wszystkich zaliczeń i o dacie ukończenia studiów.

Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w innym wydziale niż Filia UŁ
w Tomaszowie Mazowieckim
zobowiązani są dołączyć do wniosku zaświadczenie o ocenach z egzaminów i zaliczeń przedmiotów nie kończących się egzaminem uzyskanych na ostatnim roku studiów, informację o terminie uzyskania wszystkich zaliczeń i o dacie ukończenia studiów.

W kategorii: Administracja (niestacjonarne II stopnia)

Zostaw komentarz (0) ↓