Aktualności

Zapraszamy na wystawę I wojny światowej.

Otwarcie wystawy w dniu 30.01.2016r. ( sobota ) o godzinie 13.15. w Filii Uniwersytetu Łódzkiego   w Tomaszowie Maz. przy ul. Konstytucji 3 maja 65/67.

„Szły na wschód bataliony, szwadrony i pułki” to cytat zaczerpnięty z
wiersza „Młodość” Władysława Broniewskiego, to również tytuł
wystawyautorstwa dr Piotra Wypycha, która dotyczy pozostałości jakie I
wojna światowa „odcisnęła” w sposób trwały na terenie dzisiejszego
województwa łódzkiego.
Autor od wielu lat poprzez pracę w Zespole Parków Krajobrazowych
Województwa Łódzkiego oraz własne badania terenowe zwiedził,
zinwentaryzował i odkrył na nowo wiele cmentarzy, mogił, umocnień i
innych artefaktów historycznych związanych z frontem łódzkim z czasów
„Wielkiej wojny”. Metodą montażu fotograficznego – nakładania na siebie
niezależnych kadrów – Piotr Wypych w sposób liryczny opowiada i ukazuje
historie wojenne znad Pilicy, Warty i Rawki. Uzupełnieniem i wskazówką
dla artysty była poezja tego okresu pisana przez: W. Broniewskiego, J.
Tuwima, E. Słońskiegoczy G. Apollinaire’a.
Większość prac z wystawy zawiera motywy jakie twórca odnalazł na
cmentarzach wojennych, bądź pojedynczych mogiłach żołnierzy wszystkich
narodów, które brały udział w tym konflikcie na naszym terenie, inne
ważne elementy w postaci zdjęć czy listów frontowych autor odnalazł w
zbiorach rodzinnych bądź otrzymał od przyjaciół. Motywem wielokrotnie
powtarzanym na prezentowanych fotogramach jest postać Ukrzyżowanego
Chrystusa, często okaleczona i zdeformowana przez czas. Każdy odlew
Ukrzyżowanego pochodzi z jakiejśnekropolii z I wojny z omawianego
terenu, dla autora ta Figura Ukrzyżowanego jest uosobieniem cierpień,
ran i śmierci jakie poniosły wszystkie walczące strony.

wystawa fotka

W kategorii: Ogólne

Zostaw komentarz (0) ↓