Aktualności

Zapisy na Turystykę trwają.

Turystyka i rekreacja – studia stacjonarne – rekrutacja przedłużona!

–  Zapisy trwają do wyczerpania limitu przyjęć

Link rekrutacyjny:

https://rekrutacja.uni.lodz.pl/

UWAGA !!!
Kandydaci zalogowani w systemie na studia  
– składają niezwłocznie dokumenty w wersji papierowej w Filii UŁ!

Terminy i miejsce przyjmowania dokumentów 
poniedziałek – piątek godz. 8 – 15
sobota – 9 – 13

Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Konstytucji 3 Maja 65/67, pokój 2
tel. (44) 724 97 20,

Rekrutacja – 2016/2017
1. Internetowa rekrutacja, strona: https://rekrutacja.uni.lodz.pl
2. wymagane dokumenty;
świadectwo dojrzałości, świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
– 2 fotografie
– podanie kandydata (wydrukowane z systemu rekrutacji)
– oświadczenie kandydata (wydrukowane z systemu rekrutacji)
– teczka aktowa (biała)
– kserokopia dowodu osobistego (czytelna)

Dodatkowe dokumenty:

W przypadku braku oceny z wychowania fizycznego na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej konieczne jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania ze zwiększona aktywnością fizyczną i pływaniem. Na zaświadczeniu lekarskim wymagana jest adnotacja lekarza: „zdolny do studiów ze zwiększoną aktywnością fizyczną i pływaniem”.

– Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej wydanego przez szkołę – oryginał lub odpis do wglądu dla komisji rekrutacyjnej.

W kategorii: Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) ↓