Aktualności

Zajęcia na UŁ w trybie mieszanym – zarządzenie Rektora UŁ

Zajęcia na Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2020/2021 będą się odbywały w trybie mieszanym – zdalnie i stacjonarnie. Władze uczelni przedstawiają jednocześnie listę zasad i wymagań, które trzeba spełnić, żeby jak najbezpieczniej móc pracować, a także prowadzić zajęcia stacjonarne i brać w nich udział. Wszystkie informacje o nowym systemie pracy można znaleźć w zarządzeniu nr 174 Rektora UŁ z dnia 18.09.2020 i załącznikach do tego zarządzenia.

ZARZĄDZENIE 174 REKTORA UŁ Z DNIA 18.09.2020 R.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA 174 – PRACA, OBSŁUGA INTERESANTÓW, ORGANY KOLEGIALNE, OBIEG DOKUMENTÓW I OSIEDLE STUDENCKIE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA 174 – ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA, POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAKAŻENIA, INSTRUKCJE

Zgodnie z zarządzeniem, wszelka działalność na UŁ może być prowadzona stacjonarnie, ale z zachowaniem odpowiednich zasad. Odległość pomiędzy poszczególnymi osobami nie może być mniejsza niż 1,5 metra, zaś w przypadku gdy nie ma takiej możliwości, wprowadzony może być rotacyjny system pracy lub zastosowane mogą być ekrany (przesłony) ochronne. Wszystkie osoby przebywające w budynku muszą mieć zapewniony dostęp do środków higieny osobistej oraz środków do dezynfekcji rąk. To tylko początek długiej listy regulacji.

Zarządzenie wyraźnie zabrania pojawiania się w stacjonarnej pracy osobom, które mają objawy mogące sugerować infekcję oraz tym, których bliscy przebywają na kwarantannie lub w izolacji. Osoby z zewnątrz z objawami choroby nie będą wpuszczane do budynków UŁ. Pozostałe osoby będą mogły załatwić sprawy przy specjalnie wydzielonych stanowiskach, które znajdować się będą jak najbliżej wejścia do danego budynku.

Oprócz tego, w przypadku organizacji pracy stacjonarnej, kierownicy jednostek zobowiązani są pamiętać szczególnie o pracownikach z grupy podwyższonego ryzyka, czyli przewlekle chorych i tych, które przekroczyły 60. rok życia. Pracownikom administracji, którzy obsługują interesantów z zewnątrz, UŁ zapewni środki ochrony (maseczki, przyłbice, rękawiczki). UŁ wciąż stawia na elektroniczny obieg dokumentów, nie tylko z uwagi na większe bezpieczeństwo dla zdrowia, ale również na usprawnienie pracy administracji i ekologię.

Konsekwencją zarządzenia jest również umożliwienie organizowania na terenie UŁ konferencji naukowych, prowadzenia działalności sportowej, organizowania wydarzeń z obszaru kultury i oświaty, a także wynajmu powierzchni UŁ podmiotom zewnętrznym. Wszystko to oczywiście również z zachowaniem reżimów sanitarnych. W przypadku wyjazdów zagranicznych decyzję każdorazowo podejmuje Rektor UŁ, po rozpatrzeniu indywidualnej sytuacji wnioskującego. Zasady te reguluje zarządzenie nr 167 Rektora UŁ z dnia 8.09.2020 r.

Akademiki UŁ pozostają dostępne dla studentów, którzy chcą w nich zamieszkać, pod warunkiem przestrzegania listy zasad ogłoszonej już wcześniej przez władze UŁ. Zgodnie z nią, zamknięte będą pomieszczenia wspólne w domach studenckich, nie będzie można zapraszać do pokojów osób z zewnątrz, ani organizować spotkań lub zgromadzeń. Stacjonarną działalność wznawia również stołówka studencka na osiedlu Lumumby, ale również z ograniczeniami narzuconymi przez przepisy sanitarne.

Zasady pracy zdalnej na UŁ wciąż regulowane są przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 3). Wszelkie zarządzenia, komunikaty oraz listę pytań i odpowiedzi znaleźć można na stronie www.covid19.uni.lodz.pl.

W kategorii: Ogólne

Zostaw komentarz (0) ↓