Aktualności

XV edycja Konkursu Marszałka Województwa Łódzkiego

Szanowni Państwo, Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o XV edycji Konkursu na najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim, promujące region bądź też wykazujące użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu.
Przedmiotem oceny są prace obronione w 2013 roku, dotychczas nienagradzane w formie nagrody pieniężnej w innych konkursach.

Rozprawy i prace wraz z wnioskiem, zaakceptowanym przez Dziekana Wydziału, należy składać w terminie do 23 czerwca 2014 roku odpowiednio:
W Biurze Nauki UŁ (pok. 221) -> rozprawy habilitacyjne i doktorskie;
W Centrum Obsługi Studenta, Rekrutacja i tok studiów –> prace magisterskie.
Do wniosku należy dołączyć:
– egzemplarz pracy (oryginał).
– recenzje zgłoszonej do konkursu rozprawy habilitacyjnej, doktorskiej, pracy magisterskiej lub dyplomowej (oryginał lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).

Wniosek, regulamin oraz informacja o konkursie znajdują się na stronie Biura Nauki UŁ:
http://www.biuronauki.uni.lodz.pl/archives/1237

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) ↓