Aktualności

Wznowienie opłat za usługi edukacyjne UŁ.

Informujemy, że z dniem 31 maja 2020 r. skończył się okres zawieszenia obowiązku uiszczenia opłat za usługi edukacyjne wprowadzony Zarządzeniem nr 107 Rektora UŁ z dnia 31 marca 2020 r. Dla studentów oznacza to obowiązek uregulowania tych opłat w terminach przesuniętych o okres zawieszenia, czyli termin 15 kwietnia zostaje przesunięty na 15 czerwca 2020 r., a termin 15 maja na 15 lipca 2020 r. itd. 

Przypominamy, że opłaty za usługi edukacyjne zostały obniżone o 20% – w przypadku opłaty ustalonej za jeden semestr, a o 10% – w przypadku opłaty ustalonej za cały rok. Studenci mogą sobie potrącić należną im zniżkę już od pierwszej należnej raty. Procent nalicza się od całej kwoty i odejmuje od wysokości pierwszej raty. Jeśli zniżka jest wyższa od pierwszej raty, wtedy różnica przechodzi na ratę kolejną itd. 

Od 1 czerwca 2020 r. wznawia się również naliczanie odsetek od nieuregulowanych zaległości lub nieterminowych wpłat, w związku z czym zaleca się studentom ich niezwłoczne uregulowanie.

Studenci, którzy znaleźli się obecnie w trudnej sytuacji materialnej mają prawo ubiegać się o ulgi określone w odpowiednich uchwałach Senatu UŁ (416 z 15 kwietnia 2019 r. albo w przypadku cudzoziemców – w 417 z 15 kwietnia 2019 r.)

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) ↓