Aktualności

W Tomaszowie turystykę studiujesz – pod palma się wylegujesz!

Szanowni kandydaci na studentów,

W turystyce najważniejsza jest praktyka, osobiste doznanie, poznawanie, zbieranie doświadczeń, chcemy aby nasi studenci oprócz wiedzy czysto teoretycznej zbierali również bogate curriculum praktyczne.

Dlatego zależy nam aby najlepsi poznawali najciekawsze zakątki Europy już od pierwszego roku.

Zdajemy sobie sprawę również jak ciężko pracują studenci zaoczni, w ciągu tygodnia zawodowo, a w weekendy zgłębiając wiedzę na uczelni, chcemy pomóc im zregenerować się po wysiłku i nabrać sił na nowy rok – oferujemy najlepszym studentom pierwszego roku kierunku Turystyka i Rekreacja (studia niestacjonarne) bezpłatne praktyki turystyczne połączone z wypoczynkiem w pięknym zakątku Europy nad Morzem Śródziemnym.

 

Regulamin akcji :

I) udział w programie W Tomaszowie Turystykę studiujesz, za free(ko) wakacjujesz! jest dobrowolny

II) Do programu jest kwalifikowanych 10 % wszystkich studentów kończących rok którzy w roku akademickim 2010/2011 uzyskali najwyższą średnia ocen liczoną zgodnie z zasadami obowiązującymi w okresie trwania promocji w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim.

III) do udziału w programie kwalifikują się wyłącznie studenci którzy:

1) rozpoczęli studia na kierunku Turystyka i Rekreacja studiów niestacjonarnych w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim roku 2010/2011

2) wszystkich opłat związanych ze studiami względem Uniwersytetu dokonywali w terminie,

3) zaliczyli wszystkie przedmioty i zbiorą wszystkie wpisy do indeksu do 9.06.2011  (dopuszczalny jest wyjątek praktyk zawodowych) oraz złożyli indeks do wglądu komisji konkursowej programu

4) z udziału w programie wykluczeni są studenci powtarzający rok,

5) Jeśli osoby z identyczną najwyższą średnią stanowia ponad 10% rocznika, wtedy komisja dokonuje losowania spośród zakwalifikowanych z najniższą średnia i dobiera do studentów do pełnych 10% rocznika

 

IV Realizacja programu:

1) Uniwersytet kieruje zakwalifikowanego do udziału w programie studenta na tygodniowy wyjazd do jednego z krajów basenu Morza Śródziemnego np.: Grecja, Chorwacja, Hiszpania, Egipt, Maroko i inne lub na wyspy na Atlantyku np. Maderę, Wyspy Kanaryjskie, Wyspy Zielonego Przylądka

2) Wyjazdy realizowane  będa w większości między 10.06 a 26.06.2011, w przypadkach szczególnych mogą być realizowane w innym terminie uzgodnionym z pracownikiem Uniwersytetu.

2) Osoba odpowiedzialna z ramienia Uniwersytetu przedstawia zakwalifikowanemu studentowi 3 propozycje do wyboru, z których student musi dokonać wyboru..

3) student w ramach skierowania otrzymuje zapewniony przelot samolotem w klasie ekonomicznej, tygodniowy pobyt w hotelu lub apartamentach położonych przy plaży, ubezpieczenie zdrowotne i najczęściej również wyżywienie BB lub HB.

4) skierowanie jednego studenta obejmuje 1 miejsce w pokoju dwuosobowym, drugie miejsce otrzymuje drugi student zakwalifikowany do udziału w programie. Studenci zakwalifikowani do udziału w programie mogą dowolnie dobierać miedzy sobą osobę dzielącą pokój spośród zakwalifikowanych do programu.

5) student może zabrać ze osobę na wyjazd na drugie miejsce w pokoju dowolnie wybraną osobę (np.rodzica, rodzeństwo, kolegę, koleżankę) pod warunkiem że osoba ta pokryje 100% kosztów związanych ze swoim wyjazdem.

6) student może jechać na program sam, pod warunkiem, że pokryje wysokość dopłaty do pokoju jednoosobowego.

7) w przypadku gdy liczba studentów zakwalifikowanych do programu jest nieparzysta, student z najniższą średnią musi zabrać ze sobą pełnopłatna osobę towarzyszącą lub pokryć z własnych środków dopłatę do pokoju jednoosobowego.

8) wyżywienie na miejscu zależne jest od opcji oferowanej przez partnera lokalnego, w niektórych przypadkach może być niedostępne – wtedy student musi żywić się na własnych rachunek. Student zawsze w momencie podejmowania decyzji o wyborze wyjazdu będzie informowany o opcji żywieniowej. Wszelkie wydatki osobiste na miejscu – wyżywienie – jeśli nie obejmuje go cena pakietu, napoje do posiłków, wycieczki fakultatywne i inne pozostają w gestii wyjeżdżającego studenta.

9)  praktyki nie mogą zostać wypłacone w postaci ekwiwalentu finansowego.

10) student dobrowolnie przystępując do program akceptuje wszystkie powyższy regulamin i wszystkie jego warunki jednocześnie oświadczając, że nie będzie rościł wobec Uniwersytetu  Łódzkiego żądań finansowych ani żadnych innych będących wynikiem niezrealizowania programu lub udziału w programie

W kategorii: Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) ↓