Aktualności

Stypendia i zapomogi dla studentów UŁ – pakiet informacji

Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 18-06-2020 r.

Przedstawiamy zasady składania wniosków o zapomogi, stypendia socjalne oraz stypendia dla osób niepełnosprawnych. Mowa głównie o tych świadczeniach, które będą udzielane w roku akademickim 2020/2021. Poniżej zamieszczono garść informacji dla wszystkim zainteresowanych studentów i doktorantów.

Stypendium socjalne

Wnioski należy wysyłać pocztą tradycyjną na adres Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów, Sprawy Bytowe, ul. Lumumby 1/3, 91-404 Łódź.

Dokumenty można składać również poprzez skrzynkę podawczą dostępną w COSiD SB (poniedziałek–piątek, 7.30–14.00)od 1 lipca br. Wnioski należy składać w zaklejonej kopercie.

Z powodu bieżącej sytuacji epidemicznej zachęcamy studentów do wysyłania wniosków drogą pocztową.

Prosimy o korzystanie z generatora dokumentów – ułatwi on skompletowanie wniosku.

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych

Wygenerowany w USOSweb i podpisany wniosek należy złożyć w COSID w taki sam sposób, jak wnioski o przyznanie stypendium socjalnego. Wnioski należy składać od 1 lipca br.

Wnioski o zapomogę

· na rok akademicki 2019/2020

Wypełnione formularze ze strony oraz wygenerowane i podpisane wnioski z systemu USOSweb można składać mailowo do 30 września br. na odpowiedni adres ze strony.

· na rok akademicki 2020/2021

Tury w USOSweb dla wniosków o przyznanie zapomogi na rok akademicki 2020/21 będą otwarte od 1 października 2020 r.

Wnioski o stypendium rektora

Termin składania wniosków będzie podany we wrześniu na stronie.

Decyzje o terminach i sposobie przyjmowania wniosków o świadczenia socjalne dla studentów, którzy podejmą studia na I roku w roku akademickim 2020/21, zostaną podjęte w późniejszym terminie. Prosimy śledzić najnowsze komunikaty na stronie.

Wezwania do uzupełnienia dokumentów będą wysyłane pocztą elektroniczną na adres uniwersytecki studenta.

Wszystkie informacje są udzielne drogą mailową lub telefoniczną. Kontakt telefoniczny jest dostępny w godz. 9:00–13:00 codziennie z wyłączeniem środy.

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) ↓