Aktualności

Studia podyplomowe na kierunku Turystyka i rekreacja

Organizacja i zarządzanie eventami

Tematyka
Celem studiów jest uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu planowania, organizacji
i obsługi różnego typu imprez sportowych, kulturalno-rozrywkowych i biznesowych.

Program studiów:

I semestr – 85 godzin

 • Eventy – wprowadzenie do problematyki
 • Turystyka eventowa jako część sektora MICE
 • Podstawy prawne organizacji eventów
 • Bezpieczeństwo w organizacji imprez
 • Event jako produkt turystyczny
 • Event jako element marki miejsca
 • Event jako oferta korporacyjna
 • Psychologia i socjologia w pracy nad eventami
 • Reguły marketingu i komunikacja marketingowa

II semestr – 105 godzin

 • Planowanie i organizacja eventów
 • Planowanie budżetu, rozliczanie imprezy i współpraca z otoczeniem
 • Finansowanie eventów
 • Rola promocji w zarządzaniu eventami
 • Internet i social media w eventach
 • Targi jako przykład imprezy MICE
 • Warsztaty z organizacji eventów
 • Seminarium

W ramach studiów odbędzie się obowiązkowy wyjazd do Berlina na targi ITB. Jest on dodatkowo płatny dla słuchaczy w kwocie około 600 zł.

 Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia dowolnego kierunku.

Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kwestionariusz osobowy,
 • 1 zdjęcie o wymiarze legitymacyjnym,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Dane teleadresowe

Adres: ul. Konstytucji 3 Maja 65/67, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Telefon: (48 44) 724 97 20
Fax: (48 44) 724 97 20
E-mail: filiaul@uni.lodz.pl ; mrogala@uni.lodz.pl
WWW: www.filia.uni.lodz.pl

Osoba do kontaktu

mgr Małgorzata Rogala; mrogala@uni.lodz.pl
 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Rekrutacja trwa od 1 maja do 15 października br.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dziekanat Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Konstytucji 3-go Maja 65/67
97-200 Tomaszów Mazowiecki
pokój nr 2  w dniach i godzinach:
poniedziałek – piątek:  8.00-15.00
sobota:  9.00 – 13.00
Telefon: (48 44) 724 97 20

CZAS TRWANIA ILOŚĆ MIEJSC KOSZTY
UCZESTNICTWA

2 semestry

15

3200 PLN

Inne informacje

Nabór na studia będzie prowadzony na semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018.
Kierownik studiów: dr Rafał Rouba

 

 WSZYSTKICH CHĘTNYCH SERDECZNIE  ZAPRASZAMY !

 

W kategorii: Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) ↓