Władze Filii UŁ

Pełnomocnik Rektora
Uniwersytetu Łódzkiego ds. Filii
w Tomaszowie Mazowieckim
prof. dr hab. Zbigniew Rau
tel. (044) 724 97 20

p.o. Dyrektora Instytutu Nauk Leśnych
dr hab. Marcin Smoleński, prof. UŁ

p.o. Dyrektora
Instytutu Turystyki i Rozwoju Gospodarczego
dr hab. Seweryn Rzepecki, prof. UŁ

Pełnomocnik p.o. Dyrektora
Instytutu Turystyki i Rozwoju Gospodarczego
ds. kierunku Administracja
dr hab. Joanna Połatyńska, prof. UŁ

Pełnomocnik p.o. Dyrektora
Instytutu Turystyki i Rozwoju Gospodarczego
ds. kierunku Turystyka i Rekreacja
dr Blanka Gosik

Pełnomocnik p.o. Dyrektora
Instytutu Turystyki i Rozwoju Gospodarczego
ds. kierunku Zarządzanie
dr Dorota Żelazna – Jochim
tel. (044) 724 97 20