Władze Filii UŁ

Pełnomocnik Rektora
Uniwersytetu Łódzkiego ds. Filii
w Tomaszowie Mazowieckim
prof. dr hab. Zbigniew Rau

tel. (044) 724 97 20

p.o. Dyrektora Instytutu Nauk Leśnych
prof. dr hab. Sławomir Mazur

Zastępca p.o. Dyrektora
Instytutu Nauk Leśnych
dr inż. Stanisław Dobrowolski
tel.(044) 724 97 20

p.o. Dyrektora
Instytutu Turystyki i Rozwoju Gospodarczego
prof. dr hab. Stefan Lachiewicz

Pełnomocnik p.o. Dyrektora
Instytutu Turystyki i Rozwoju Gospodarczego
ds. kierunku Turystyka i Rekreacja
dr Maria Piech

Pełnomocnik p.o. Dyrektora
Instytutu Turystyki i Rozwoju Gospodarczego
ds. kierunku Zarządzanie
dr Dorota Żelazna – Jochim

tel. (044) 724 97 20