Nowe zasady korzystania z Biblioteki Filii UŁ

Zasady korzystania z Biblioteki Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim w trakcie pandemii koronawirusa SARS-COV-2

/na podstawie zarządzenia nr 121 Rektora UŁ z dnia 18.05.2020 r./ 

 1. Przed wejściem do Biblioteki czytelnik ma obowiązek założenia rękawiczek jednorazowych oraz zasłonięcia nosa i ust (maseczka, chusta itp.) 
 2. Bezpośrednio po wejściu czytelnik powinien zdezynfekować ręce specjalnym płynem. 
 3. Zwracane książki będą poddawane kwarantannie: 
  umieszczane na okres 7 dni w wyznaczonym miejscu /pudła oznaczone informacją: “kwarantanna zwróconych książek z datą zwrotu”- książki są odpisywane z konta czytelnika po upływie kwarantanny/ 
 4. Zamówienia tytułów tylko poprzez katalog on-line.

Numer karty bibliotecznej jest loginem czytelnika, a nazwisko  (z wielkiej litery, z polskimi znakami) hasłem.

 • Wypożyczamy max. 4 książki na okres miesiąca. Czytelnik zgłasza się do biblioteki po uprzednim uzgodnieniu terminu  i godziny mailowo. 
 • Książki podaje bibliotekarz.
 • Nie ma możliwości wolnego dostępu do księgozbioru i czasopism w czytelni. 
 • Godziny i dni otwarcia biblioteki dla czytelników:
 • Wtorek: 10:00 – 14:00
 • Środa: 10:00 – 14:00
 • Czwartek 10:00 – 14:00

Wizyta w bibliotece musi być umówiona wcześniej mailowo  biblioteka.filiaul@uni.lodz.pl