Biblioteka

Nowe zasady korzystania z biblioteki w czasie pandemii.

Zasady korzystania z Biblioteki Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim w trakcie pandemii koronawirusa SARS-COV-2

/na podstawie zarządzenia nr 121 Rektora UŁ z dnia 18.05.2020 r./ 

 1. Przed wejściem do Biblioteki czytelnik ma obowiązek założenia rękawiczek jednorazowych oraz zasłonięcia nosa i ust (maseczka, chusta itp.) 
 2. Bezpośrednio po wejściu czytelnik powinien zdezynfekować ręce specjalnym płynem. 
 3. Zwracane książki będą poddawane kwarantannie: 
 4. umieszczane na okres 7 dni w wyznaczonym miejscu    /pudła oznaczone informacją: “kwarantanna zwróconych książek z datą zwrotu” – książki są odpisywane z konta czytelnika po upływie kwarantanny/ 
 5. Zamówienia tytułów tylko poprzez katalog on-line.

Numer karty bibliotecznej jest loginem czytelnika, a nazwisko  (z wielkiej litery, z polskimi znakami) hasłem.

 • Wypożyczamy max. 4 książki na okres miesiąca. Czytelnik zgłasza się do biblioteki po uprzednim uzgodnieniu terminu  i godziny mailowo. 
 • Książki podaje bibliotekarz.
 • Nie ma możliwości wolnego dostępu do księgozbioru i czasopism w czytelni. 
 • Godziny i dni otwarcia biblioteki dla czytelników:
 • Wtorek 10:00 – 13:00
 • Środa 10:00 – 13:00
 • Czwartek 10:00 – 13:00

Wizyta w bibliotece musi być umówiona wcześniej mailowo  biblioteka.filiaul@uni.lodz.pl

BIBLIOTEKA FILII UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Biblioteka Filii Uniwersytetu Łódzkiego została powołana rozporządzeniem Rektora UŁ z dnia 21 czerwca 2002 r.

Biblioteka zapewnia dostęp do materiałów i zasobów niezbędnych do prowadzenia działalności dydaktycznej
i naukowej. Gromadzi literaturę fachową z następujących dziedzin: administracja, prawo, zarządzanie, marketing, turystyka, rekreacja, leśnictwo oraz nauk pokrewnych.

Księgozbiór biblioteki liczy ponad 14000 tys. wolumenów druków zwartych i ciągłych.

Biblioteka Filii UŁ oferuje następujące usługi informacyjno-bibliograficzne:

– wypożyczenia książek studentom i pracownikom naukowym posiadającym kartę biblioteczną,
– udostępnianie zbiorów na miejscu w czytelni wszystkim użytkownikom biblioteki (także mieszkańcom naszego miasta i regionu),
– usługi informacyjne: katalogowe, bibliograficzne, szkolenia biblioteczne i inne.

Czytelnicy mają możliwość skorzystania z następujących rodzajów katalogów :

– katalog książek
– katalog tytułów czasopism
– katalog zawartości czasopism

Od 2010 r. wszelkie zamówienia składamy w formie elektronicznej w oparciu o katalog on-line 

Katalogi kartkowe zostały zamknięte w 2011 r.

Do dyspozycji czytelników są stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz możliwością korzystania
z katalogu on-line, systemu informacji prawnej LEX, e-zasobów i baz danych Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego.

Katalog ONLINE

Przed zapisem do biblioteki prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Regulamin Biblioteki

HARMONOGRAM PRACY

Biblioteka Filii UŁ w roku akademickim zaprasza:

Poniedziałek: 08:00 – 14:00

Wtorek: 10:00 – 16:00

Środa: 10:00 – 16:00

Czwartek: 10:00 – 16:00

Piątek: 10:00 – 16:00

Sobota: 08:00 – 14:00

Biblioteka Filii UŁ  w okresie wakacyjnym zaprasza:

Poniedziałek: 09:00 – 13:00

Wtorek – Piątek: 11:00 – 15:00

Sobota: 09:00 – 13:00

Dane teleadresowe:

Biblioteka Filii UŁ

ul. Konstytucji 3 Maja 65/67

97-200 Tomaszów Mazowiecki

tel. 44 724 68 00

mail: biblioteka.filiaul@uni.lodz.pl