USOS

Uniwersytecki system oceny studentów

USOSweb – Przejdź do strony systemu
 

Aktywacja kont studenckich AD w UsosWeb

Wszyscy studencki logują się do USOSweb loginem z AD studenckiego, należy przejść proces migracji konta:
Proszę wejść na stronę https://logowanie.uni.lodz.pl

2. W polu Identyfikator należy wpisywać PESEL – wyświetli się komunikat na czerwonym polu ‘Zmiana sposobu logowania’ w tekście proszę kliknąć ‘Kliknij tutaj

3. Aktywacja konta studenckiego:
– w polu Identyfikator należy wpisać PESEL
– następnie ‘Hasło otrzymane przy rejestracji’ lub ostatnie hasło którym pomyślnie logowano się do USOSweb.
– następnie kliknąć ‘Zatwierdź’.

4. W przypadku, gdy poświadczenia nie działają lub nie pamiętam hasła:

– na stronie https://logowanie.uni.lodz.pl
– Pod polem Hasło należy kliknąć Nie pamiętasz hasła? następnie w polu Identyfikator należy wpisać PESEL i Zatwierdź
– nowe hasło przyjdzie na prywatny adres mail podany podczas rekrutacji / zarejestrowany w USOS.

Po zmianie hasła na nowe powracamy do pkt.2.

5. Twój nowy login to: imie.nazwisko@edu.uni.lodz.pl .

Nowe konto AD studenckie zostało utworzone.
Uwaga: przy popularnych nazwiskach w loginie po nazwisku może być dodana dodatkowa liczba rozróżniająca użytkowników.

6. W polu ‘Zmień hasło’ należy wpisać nowe hasło.

Uwaga: hasło musi spełniać wymogi bezpieczeństwa: min. 8 znaków, Duża i mała litera, cyfra, bez powiązań z 3 kolejnych liter z identyfikatora, nazw własnych, haseł poprzednich.

W polu ‘Powtórz nowe hasło’ należy powtórzyć nowe hasło.

Oznaczyć checkbox o zapoznaniu się z regulaminem, następnie ‘Zatwierdź’.

Nowe konto AD studenckie z hasłem jest już gotowe.

Od tego momentu wszystkie wiadomości / powiadomienia przesyłane z USOSweb będą wysyłane na pocztę UŁ studencką na Office 365, której loginem jest ten sam identyfikator i hasło jak do AD studenckiego. Prywatny adres mail wykorzystywany będzie wyłącznie do przypomnienia hasła.

Zakładka ‘Dla studentów’

Po kliknięciu, w głównym menu na zakładkę ‘Dla studentów’ pojawi się do wyboru kategoria ‘Rejestracja’ oraz ‘Moje studia’ wraz z pod kategoriami (patrz po lewej stronie w menu podrzędne).

Rejestracja

W tej sekcji zapiszesz się na specjalności, przedmioty do wyboru, seminaria, lektoraty i lekcje wychowania fizycznego.  

Moje studia

Poniżej omówienie poszczególnych pod kategorii w zakładce Moje studia:

Wstęp Graficzne przedstawienie menu Moje studia

Oceny W tej sekcji znaleźć można oceny z poszczególnych przedmiotów, karty przebiegu studiów.  

Zaliczenia etapów Na tym poziomie menu, znajdziecie Państwo informacje o poszczególnych rozliczeniach etapów Twoich studiów na każdym Wydziale, na którym studiujesz. 

Ważne! Po kliknięciu w SZCZEGÓŁY każdego z etapów wyświetlą nam się informacje o punktach ECTS, a co najważniejsze pod tabelą znajdować się będzie ‘Oficjalny status (i komentarz) zaliczenia etapu’, czyli wszelkie informacje o Decyzjach Dziekana (np. o warunku, patrz rysunek poniżej).