Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

Uniwersytet Łódzki organizuje przewidziane w planach studiów i w programach kształcenia studenckie praktyki zawodowe zgodnie z zarządzeniem nr 106 Rektora UŁ z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych w Uniwersytecie Łódzkim wraz z załącznikami.

Opiekunowie praktyk studenckich kierunku Turystyka i Rekreacja:
– opiekun dr Maria Piech
Regulamin praktyk dla kierunku Turystyka i Rekreacja

Na kierunku Turystyka i Rekreacja praktyki odbywają się w wymiarze 3 miesięcy. Po miesiącu na każdym z lat studiów. Praktyki realizowane są w hotelach, biurach podróży, muzeach, klubach fitness, gminach turystycznych, parkach narodowych, jednostkach samorządowych, organizacjach turystycznych.

Opiekun praktyk studenckich kierunku Administracja:
– opiekun dr Michał Rupniewski
Regulamin praktyk dla kierunku Administracja

Opiekun praktyk studenckich kierunku Zarządzanie:
– opiekun dr Piotr Smejda
Regulamin praktyk dla kierunku Zarządzanie

Opiekunowie praktyk studenckich na kierunku Leśnictwo:
– opiekun dr inż. Zbigniew Neugebauer
– opiekun dr inż. Katarzyna Żak
Regulamin praktyk dla kierunku Leśnictwo
Program praktyk zawodowych