Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

Uniwersytet Łódzki organizuje przewidziane w planach studiów i w programach kształcenia studenckie praktyki zawodowe zgodnie z zarządzeniem nr 116 Rektora UŁ z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych w Uniwersytecie Łódzkim wraz z późniejszymi zmianami.

Opiekunowie praktyk studenckich kierunku Turystyka i Rekreacja:
I rok – opiekun dr Rafał Rouba
II rok – opiekun dr Blanka Gosik
III rok – opiekun  dr Maria Piech

Na kierunku Turystyka i Rekreacja praktyki odbywają się w wymiarze 3 miesięcy. Po miesiącu na każdym z lat studiów.

Praktyki realizowane są w hotelach, biurach podróży, muzeach, klubach fitness, gminach turystycznych, parkach narodowych, jednostkach samorządowych, organizacjach turystycznych.

Opiekun praktyk studenckich kierunku Administracja:
– opiekun dr Michał Rupniewski

Regulamin praktyk dla kierunku Administracja

Opiekun praktyk studenckich kierunku Zarządzanie:
– opiekun dr Piotr Smejda

Regulamin praktyk dla kierunku Zarządzanie

Opiekunowie praktyk studenckich na kierunku Leśnictwo:
– opiekun dr inż. Zbigniew Neugebauer
– opiekun dr inż. Katarzyna Żak