Dokumenty i wnioski

Indywidualny plan i program studiów (IPS)

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)

Procedura przenoszenia się studenta do innej szkoły wyższej, z innej szkoły wyższej oraz ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne i odwrotnie.

Pomoc dla studentów:

Nauczanie zdalne

Informacje ogólnouczelniane

Informacje ogólne