Aktualności

Egzaminy 2019/2020 – sesja letnia

Egzaminy 2019/2020 – sesja letnia
Rok I – 02 sem.
Mikologia dn. dr inż. Tomasz Kuc
– Ekologia dn.  r . godz. 10.00  – dr hab. Dorota Zawadzka
– Nauka o surowcu drzewnym – dn. 22.09.2020 r. godz. 10.00 dr inż. Zbigniew Neugebauer
– Fizjologia roślin drzewiastych Edn. 14.09.2020 r.  godz. 9.00dr hab. M. Sułkowska
– Botanika leśna dn. 03.09.2020  r. godz. 10.00  dr inż. Jacek Adamczyk
– Fitosocjologia leśna Edn. 08.09.2020 r.– godz.15.30 – dr inż. Krzysztof Olejniczak
Hydrologia dn.  r. godz.  – dr hab. Wojciech Jurasz,prof. UŁ
– Geomatyka w leśnictwie dn.  godz.  dr inż. Grzegorz Zajączkowski
Gleboznawstwo leśne – E – dn. 01.09.2020r. godz. 15.00

Rok II – 04 sem.
-Typologia leśnaEdn.  godz.  – dr inż.
– Selekcja, nasiennictwo i szkółkarstwoE dn. . godz. – dr hab. Jan Kowalczyk, prof. UŁ
– Hodowla lasuE – dn. 14.09.2020 r.  godz. 16.00dr inż. Jarosław Staniaszek
– Entomologia leśna – E dn. 23.09.2020 r. godz. 9.00prof. dr hab. Sławomir Mazur
– Produkcyjność lasu dn.  dr inż. Dariusz Pieniak
– Fitopatologia leśna dn godz. dr inż. Tomasz Kuc
Praktyka zawodowa
dn.  r. godz. 10.00   dr inż. Zbigniew Neugebauer; dr inż. Katarzyna Żak

Rok III – 06 sem. 
Ochrona przyrody E dn. 2.09.2020  r.  .  godz. 10.00dr hab. Dorota Zawadzka
Urządzanie lasu – Edn.  23.09.2020 r.    godz. 11 .00dr inż. Katarzyna Żak
– Ochrona lasu – dn.   godzdr hab. Marcin Smoleński, prof. UŁ
Inżynieria leśna E – dn.   r.  . godz. .00   – dr inż. Józef Szewczyk –
Ergonomia i ochrona pracy dn.  . godz.  – dr inż. dr hab. Krzysztof Leszczyński –
– Lektorat – j angielski – dn.   r. godz.

Praktyka zawodowa – dn.   r. godz.  .00  – dr inż. Katarzyna Żak; dr inż. Zbigniew Neugebauer
Zajęcia Specjalizacyjne – dn. 15.09.2020 r. godz. 10.00 – dr inż. Jacek Adamczyk
Zajęcia Fakultatywne

W kategorii: Leśnictwo (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) ↓