Aktualności

prof. dr hab. Stanisław Zając

dyżur: sobota 8.00-9.00; 15.00 – 16.00
telefon: 44 725 29 05
pokój: KL – pok. 08
e-mail: stanislaw.zajac@uni.lodz.pl ; s.zajac@ibles.waw.pl
url:

 


Prof. dr hab. Stanisław Zając ukończył Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Początkowo pracował w Katedrze Ekonomiki Leśnictwa na Wydziale Leśnym SGGW, a następnie w Zakładzie Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Leśnych Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie. W Instytucie pełnił funkcję kierownika Zakładu Wykorzystania i Efektywności Prac Badawczych oraz Zakładu Ekonomiki i Polityki Leśnej. Obecnie nadal pracuje w Instytucie Badawczym Leśnictwa oraz w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, w którym pełni funkcję p.o. dyrektora Instytutu Nauk Leśnych.
Prof. dr hab. Stanisław Zając prowadzi badania z zakresu ekonomiki leśnictwa, dotyczące zwłaszcza teorii wartości, analiz ekonometrycznych procesu produkcji leśnej, a także optymalizacji przedsięwzięć gospodarczych w leśnictwie. Jest autorem i współautorem ponad 170 prac i artykułów naukowych, w tym 12 podręczników i skryptów.
Pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Zająca wykonano cztery rozprawy doktorskie oraz kilkanaście prac magisterskich. Prowadzi wykłady z zakresu ekonomiki leśnictwa oraz zarządzania gospodarstwem leśnym.
Za osiągnięte wyniki w pracy zawodowej i społecznej prof. dr hab. Stanisław Zając otrzymał nagrody i odznaczenia państwowe, w tym m.in.: Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi.

 

W kategorii:

Zostaw komentarz (0) ↓