Aktualności

prof. dr hab. Sławomir Mazur

dyżur: czwartek 10.00 – 11.00
telefon: 44 725 29 05
pokój: KL – pok. 08
e-mail: slawomir.mazur@uni.lodz.pl
url:

 


Urodził się 1 I 1945 r. w Rudniku. Studia ukończył w 1968 r. na Wydz. Leśnym SGGW. Uzyskał stopień dr nauk leśnych w 1974 r, dr hab. W 1983, tytuł profesora w 1992.

Jest autorem/współautorem ogółem 183 publikacji, w tym 111 rozpraw, monografii i oryginalnych artykułów naukowych, 28 artykułów przeglądowych, popularnonaukowych i komunikatów naukowych, 8 książek, rozdziałów w 4 książkach,  skryptów. Opublikował 66 prac w zagranicznych czasopismach oraz 60 prac naukowych w czasopismach krajowych, w tym w językach obcych 30 prac.

Był promotorem 11 przewodów doktorskich, kierował 131 pracami magisterskich. Recenzował 26 prac doktorskich, 6 rozpraw hab., 7 wniosków do tytułu profesora, 4 wnioski na stanowisko

Prof. zwyczajnego.

Pracę rozpoczął w 1970 r., przechodząc wszystkie szczeble kariery naukowej: od asystenta do profesora zwyczajnego. Był prodziekanem Wydziału Leśnego SGGW i kierownikiem Katedry Ochrony Lasu i Ekologii SGGW. Od października 2015 profesor zwyczajny w Instytucie Nauk Leśnych UŁ w Tomaszowie Mazowieckim.

W kategorii:

Zostaw komentarz (0) ↓