Aktualności

dr Piotr Smejda

dyżur: Do uzgodnienia z Wykładowcą
telefon: 44 724 97 20
pokój: KBR – pok. 09
e-mail: piotr.smejda@uni.lodz.pl
url:


Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, doktor nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki z dziedziny ekonomii, zarządzania i informatyki, specjalista z zastosowań systemów informatycznych w biznesie, autor kilkunastu artykułów naukowych z dziedziny e-biznesu, informatyki, finansów i bankowości. Autor wielu ekspertyz dotyczących pozyskiwania funduszy unijnych dotyczących e-biznesu i badań naukowych.

Dorobek naukowy/doświadczenie zawodowe

Od ponad 15 lat prowadzone są zajęcia z dziedziny ekonomii, zarządzania i informatyki. Absolwent kierunku Inormatyka i Ekonometria Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Doktor nauk ekonomicznych. Specjalizacja zastosowania systemów informatycznych w biznesie, ekonomii i rachunkowości. Ekspert merytoryczny w wielu instytucjach rządowych (PARP, NCBiR, Ministerstwo Rozwoju) w zakresie analizy finansowej, e-commerce, e-biznes, zarządzania i rachunkowości. Autor kilkunastu artykułów naukowych z zakresu zastosowań IT w biznesie.

Wykaz publikacji (ostatnie 10 lat):

 1. E-nauczanie – chaos pojęciowy czy uporządkowana dziedzina wiedzy”? folia oeconomica University of Lodz) 2005 (printing)- ang. „E-learning – notional chaos or regularized domain of knowledge”
 2. Marian Niedźwiedziński, Piotr Smejda Systemy e-learningu w podnoszeniu umiejętności menedżerów w gospodarce elektronicznej Folia Oeconomica 2007
 3. Piotr Smejda ” Platformy internetowe na rynkach kapitałowo-walutowych” e-mentor 2007
 4. J. Makuch, P. Smejda, J. Zalewicz: Wykorzystanie systemu IBM mainframe oraz języka symulacji cyfrowej SL-77 do budowy modułów wspomagania dydaktyki wybranych przedmiotów informatycznych w WSHE Łódż, 4th polish and international ph.d. forum – conference on computer science, s.11, Wydawnictwo Academic publishing hause EXIT, 2009.
 5. J. Makuch, J. Zalewicz, P. Smejda: O wpływie oprogramowania komputerów na jakość procesów technologicznych, 4th polish and international ph.d. forum – conference on computer science, s.10, Wydawnictwo Academic publishing hause EXIT, 2009.
 6. J. Makuch, P. Smejda, P. Rośczak, J. Zalewicz: Parametryzowanie sigmoidalnej funkcji aktywacji wielowarstwowej sieci neuronowej, 4th polish and international ph.d. forum – conference on computer science, s. 7, Wydawnictwo Academic publishing hause EXIT, 2009.
 7. Piotr Smejda: Ekonomiczne i informatyczne aspekty wdrożenia metody BSC w firmach, Zeszyty Naukowe WSU w Kielcach, 2010
 8. Język XML jako informatyczne narzędzie tworzenia zasobów dydaktycznych, Zeszyty Naukowe WSU w Kielcach, 2010
 9. Ewolucja polskiego systemu bankowego po 1989 roku. Rola informatyki w procesie zmian systemowych., monografia „XX-lecie tranformacji gospodarczej w Polsce” WSU Kielce, 2011
 10. IT w polskim systemie bankowym, „Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej” pod redakcją: Teresa Grabińska, Henryk Spustek, Maria Urbaniec, Częstochowa 2012
 11. Zarządzanie firmą z wykorzystaniem modelu SaaS Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie Politechniki Łódzkiej ISSN: 0137 – 2599, Łódź, 2014
 12. „WPŁYW NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW ERP/B2B NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA”  Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego 2014

 

W kategorii:

Zostaw komentarz (0) ↓