Aktualności

dr Joanna Gonicka

dyżur: czwartki w godz.: 14:15 – 15:00, soboty (zjazdowe) w godz.: 17:15 – 18:00
telefon: 44 724 97 20
pokój: KBR – pok. 09
e-mail: joanna.gonicka@uni.lodz.pl
url:


doktor nauk matematycznych 1998

tytuł rozprawy doktorskiej: „Odwzorowania holomorficzne w zespolonych przestrzeniach lokalnie wypukłych”

prowadzone zajęcia:

Matematyka, Statystyka opisowa, Statystyka matematyczna, Metody probabilistyczne, Metody ilościowe.

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii kierunku Matematyka specjalizacja: Zastosowania matematyki (1993) oraz doktor nauk matematycznych (1998). Ukończone studia podyplomowe: Pedagogika twórczości (2000), Zarządzanie innowacyjne (2008). Członek Komisji Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Prodziekan kierunku Zarządzanie na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Transportu Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi w  latach 2002 – 2009, koordynator Rady Biznesu działającej w Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, Egzaminator Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Spis publikacji

 • Wykorzystanie systemu RFID w zarządzaniu logistycznym, Joanna Gonicka, Andrzej Szwankowski w: Nowoczesne trendy w zarządzaniu red. Joanna Gonicka, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej, Łódź 2011
 • Przesłanki wyboru specjalizacji w Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej jako element zarządzania produktem edukacyjnym, Joanna Gonicka, Dominika Kaczorowska w: Nowoczesne trendy w zarządzaniu red. Joanna Gonicka, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej, Łódź 2011
 • Nowoczesne trendy w zarządzaniu Joanna Gonicka, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej, Łódź 2011
 • RFID – wybór czy konieczność w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym w warunkach kryzysu Joanna Gonicka, Andrzej Szwankowski w: Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie, red. Joanna Gonicka, Barbara Dembowska, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej, Łódź 2011
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie, Joanna Gonicka, Barbara Dembowska, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej, Łódź 2011
 • Nowoczesne technologie w informatyce i transporcie, Joanna Gonicka, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej, Łódź 2010
 • Współczesne koncepcje zarządzania Joanna Gonicka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej, Łódź 2008
 • Algebra liniowa z geometrią analityczną – podręcznik dla studentów Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, Joanna Gonicka, Iwona Nowakowska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej, Łódź 2003
 • Analiza matematyczna – podręcznik dla studentów Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, Joanna Gonicka, Iwona Nowakowska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły

Humanistyczno – Ekonomicznej, Łódź 2003

 • Czy Komputer Może Myśleć, Iwona Nowakowska, Joanna Gonicka, Innowacje w Edukacji Akademickiej, 2003
 • Koncepcja Twórczego Nauczania Matematyki, Iwona Nowakowska, Joanna Gonicka, Innowacje w Edukacji Akademickiej, 2002
 • Internet a nauczanie Joanna Gonicka, Iwona Nowakowska, Innowacje w Edukacji Akademickiej, Numer Specjalny Nr 2/2002 (2)

Random Iterations of Holomorphic Contactionsin Locally Convex Spaces and of Weaker Contractions in Uniform Spaces Joanna Gonicka, Kazimierz Włodarczyk, Journal of Mathematical Analysis and Applications, v235 n1 (1999)

 

W kategorii:

Zostaw komentarz (0) ↓