Aktualności

dr inż. Krystian Wiśniewski

dyżur: środy w godz.: 17:00 – 17:45 niedziele (zjazdowe) w godz: 15:30 – 16:15
studia niestacjonarne: soboty zjazdowe 10:30 – 11:30
telefon: 44 724 97 20
pokój: KBR – pok. 09
e-mail: krystian.wisniewski@uni.lodz.pl
url:

 


 

 • doktor nauk ekonomicznych, rok nadania 2007
 • tytuł rozprawy doktorskiej: „Optymalizacja wyposażenia centrum logistycznego metod a rozłożenia strumieni ładunków”.
 • prowadzone  zajęcia: Podstawy logistyki, Badanie rynku i konsumpcji, Transport i elementy sieci logistycznej, Centra i klastry logistyczne, Logistyka małym i średnich przedsiębiorstw, Projektowanie procesów i systemów logistycznych, Logistyka produkcji.

Wykaz najważniejszych osiągnięć w działalności naukowowo-badawczej

 • Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Transportu kierunku Transport – specjalista w zakresie logistyki i technologii transportu (2001 – mgr inż.) oraz doktor nauk technicznych w zakresie transportu (2007). Prodziekan kierunku Transport na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Transportu Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi w roku akademickim 2008/2009. Od 1.10.2010 do 30.09.2014 adiunkt, członek Rady Wydziału Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej im. Prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach na Wydziale Zarządzania, kierunku logistyka. Zakres zdobytej wiedzy i doświadczenia zawodowego podczas kształcenia i pracy na różnych uczelniach oraz w firmach jest związany z prowadzonymi przedmiotami i obszarem kształcenia na kierunku Zarządzanie w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim.
 • Od 2010 r. prowadzenie badań naukowych dotyczących powiązania teorii z praktyką (kooperacja z przedsiębiorstwami, centrami dystrybucyjnymi) w przepływie towarów od producentów do odbiorców z analizą elementów łańcucha dostaw a w szczególności optymalizacji przepływu ładunków ze względu na kryterium czasu i kosztu. Autor publikacji naukowych z zakresu zarządzania, logistyki, transportu, optymalizacji procesów magazynowych, sterowania przepływem ładunków w łańcuchach logistycznych oraz logistyki miejskiej.

Inne dowody poświadczających posiadanie doświadczenia zawodowego zdobytego poza uczelnią:

 • Uczestniczenie w 2-tyg. praktykach w firmie z branży logistycznej „Complex IQ” analizując zarządzanie procesami przepływu ładunków pod względem kryterium optymalizacji czasu i kosztów.
 • Autor i recenzent zadań dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) w Warszawie dla nowych klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego a w szczególności kwalifikacji w zawodach technik logistyk, technik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali;
 • Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi – w zawodzie technik logistyk, recenzent zadań pisemnych i praktycznych dla CKE na ogólnopolski egzamin w zawodzie technik logistyk;
 • Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi – w zawodzie technik spedytor, autor zadań praktycznych dla CKE na ogólnopolski egzamin w zawodzie technik spedytor (trzy zadania praktyczne w zawodzie technik spedytor były na egzaminie w całej Polsce);
 • Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi – w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali.
 • Praca (w okresie studiów) w firmie „PHUP Rolmex” jako pełnomocnik ds. zarządzania logistyką w transporcie;
 • Praca (w okresie studiów) w firmie „Auto – Chemia Traiding Company Sp. z o.o.” zajmując się organizacją dystrybucji produktów.

Wykaz najważniejszych publikacji naukowowo-badawczej

 1. Wiśniewski K., Żelazna-Jochim D.: Przekształcenia przedsiębiorstw komunalnych na przykładzie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim. Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego – czasopismo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Łodzi nr 14, Łódź 2014.
 2. Wiśniewski K.: Wpływ zarządzania łańcuchem dostaw na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. II Konferencja Naukowa „Tendencje współczesnej logistyki – szanse i bariery”. Piotrków Tryb., wrzesień 2012.
 3. Wiśniewski K.: O aspektach inwestycji infrastrukturalnych na kolei w Polsce. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Nowoczesne technologie i trendy. Łódź, czerwiec 2009.
 4. Jacyna M., Wiśniewski K.: A static model for selecting technical facilities of a logistics centre basedon the tasks to be performed. Total Logistic Management – czasopismo Akademii Górniczo-Hutniczej nr 1, Kraków 2008.
 5. Jacyna M., Wiśniewski K.: Optymalizacja wyposażenia centrum logistycznego na podstawie modelu statycznego. XI Konferencja Logistyki Stosowanej. Zakopane, grudzień 2007.
 6. Wiśniewski K.: Optymalizacja wyposażenia centrum logistycznego metodą rozłożenia strumieni ładunków”. Rozprawa doktorska. Warszawa 2007.
 7. Wasiak M., Wiśniewski K.: Dobór wyposażenia centrów logistycznych z wykorzystaniem programu komputerowego. X Konferencja Logistyki Stosowanej. Zakopane, grudzień 2006.
 8. Jacyna M., Wiśniewski K.: Centra Logistyczne i ich wyposażenie infrastrukturalne. I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna – Systemy Logistyczne, Teoria i Praktyka. Warszawa, wrzesień 2005.
 9. Jacyna M., Wasiak M., Wiśniewski K.: Dobór infrastruktury oraz wyposażenia centrum logistycznego do realizacji zadań logistycznych. VIII Konferencja Logistyki Stosowanej. Zakopane, grudzień 2004.
 10. Wiśniewski K.: Wyposażenie centrum logistycznego w funkcji obciążenia strumieniem ładunków. Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Transport XXI wieku. Warszawa, wrzesień 2004.

 

 

W kategorii:

Zostaw komentarz (0) ↓