Aktualności

dr hab. Tomasz Tulejski, prof. UŁ

dyżur:
telefon: 44 724 97 20
pokój: KBR – pok.03
e-mail: ttulejski@tlen.pl
url:


Profesor w Katedrze Doktryn Polityczno-Prawnych Uniwersytetu Łódzkiego. Jego główny przedmiot badawczy to myśl polityczna klasycznego anglosaskiego liberalizmu i konserwatyzmu oraz amerykańskiego libertarianizmu. Zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim problematykę genezy i legitymacji władzy, a także politycznego i filozoficznego uzasadnienia wojny. Poza licznymi artykułami autor dwóch monografii: Od zasady użyteczności do demokracji. Filozofia polityczna Jeremy Benthama (Łódź 2004) oraz Konserwatyzm bez Boga. Dawida Hume’a wizja społeczeństwa państwa i prawa (Warszawa 2009). Członek rady naukowej miesięcznika Pro Fide, Rege et Lege.

Książki, komentarze, rozdziały

– Od zasady użyteczności do demokracji. Filozofia polityczna Jeremy Benthama, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2004

– Konserwatyzm bez Boga. Dawida Hume’a wizja społeczeństwa, państwa i prawa, Fijorr Publishing, Warszawa 2009.

Podręczniki, skrypty

podręcznik multimedialny dla studentów politologii ,,Myśl polityczna”

– podrecznik multimedialny dla studentów politologii ,,Nauka o państwie”

– podrecznik multimedialny dla studentów politologii ,,Nauka o prawie”

Artykuły

– Dwie koncepcje penologiczne przełomu XVIII i XIX wieku Jeremy Benthama i Wilhelma von Humboldta, [w:] Doktryny Polityczne i prawne u progu XXI wieku. Wybrane problemy badawcze, Kolonia Limited 2002

– Jeremy Benthama krytyka umowy społecznej, Czasopismo Prawno-Ekonomiczne, tom lxiii 2001, Łódzkie Towarzystwo Naukowe

– Klasyczny anglosaski utylitaryzm w krytyce Johna Rawlsa, Homo Politicus, I 2006, Wydawnictwo WSHE

– Koncepcja suwerena Jeremy Benthama, Państwo i Prawo 7 (701) lipiec 2004

– Osiemnastowieczna koncepcja reformy więziennictwa angielskiego, Przegląd Więziennictwa Polskiego, 49/2005

– Robert Filmer i obrona ,,boskiego prawa królów” w dobie Rewolucji Purytańskiej, [w:] Panorama myśli kontrrewolucyjnej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej, Puławy 2006

– Utylitarna koncepcja własności Jeremy Bentahama, Czasopismo Prawno-Historyczne, tom lvi, zeszyt 2, 2004

– Utylitarna koncepcja demokratycznego państwa Jeremy Benthama, [w:] Idee jako źródło instytucji politycznych i prawnych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003

– Instytucje i prawo w islandzkich sagach XII i XIII wieku, Czasopismo Prawno-Historyczne, tom lviii, 2006, zeszyt I -publikacja w roku 2008

– Sprawiedliwość rynku przeciwko sprawiedliwości państwa. Rzecz o legalistycznej koncepcji sprawiedliwości Roberta Nozicka,[w:] Rozdroża sprawiedliwości we współczesnej myśli filozoficznoprawnej, Adam Marszałek, Toruń 2008

– Zachodnia (meta)fizyka wojny, Politeja 2(8) 2008

– Czy własność jest ,,święta”? Davida Hume’a quasi-kontraktualna geneza własności, Krytyka Prawa. Własność, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009,

– Pomiędzy wigami i torysami. Prawo oporu w doktrynie politycznej Davida Hume’a, Acta Universitas Lodziensis, Folia Iuridica 2010

– Rozum czy uczucia? Ustanowienie porządku społecznego według Davida Hume’a – [w:] Umowa społeczna i jej krytycy w myśli politycznej i prawnej, Wyd.Scholar, Warszawa 2010

Inne publikacje

hasło encyklopedyczne: – Whigism, [w:], Encyklopedia białych plam 2007

W kategorii:

Zostaw komentarz (0) ↓