Aktualności

dr hab. Lesław Góral, prof. UŁ

dyżur:
telefon: 44 724 97 20
pokój: KBR – pok. 03
e-mail: lgoral@wpia.uni.lodz.pl
url:


dr hab. Lesław Góral prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego swoje zainteresowania naukowe, a w konsekwencji także dorobek naukowy, odnosi do trzech obszarów badawczych: nadzór bankowy, ochrona depozytów bankowych oraz jednolity rynek bankowy Unii Europejskiej. Jest on autorem ponad 40 publikacji naukowych, w tym 3 monografii: Nadzór bankowy, PWE, Warszawa 1998, Zintegrowany model publicznoprawnych instytucji ochrony rynku bankowego we Francji i Polsce, Wolters Kluwers, Warszawa 2011, Komentarz do ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, LexisNexis, 2013, współautorem 2 monografii: Prawo bankowe pod red. E. Fojcik-Mastalskiej, PWN, Warszawa 1997, wyd.2 w 1998, wyd.3 w 1999, wyd. 4 w 2003 i Prawo bankowe komentarz, pod red. E. Fojcik-Mastalskiej, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999 wyd.2 w 2001, wyd.3 w 2003, wyd. 4 w 2005 i wyd.6 w 2007 oraz 2 podręczników akademickich Prawo bankowe, zarys wykładu, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania, Warszawa 1997 i Polskie prawo bankowe, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000, wyd.2 w 2003, wyd. 3 w 2006. Jest również autorem haseł do Wielkiej Encyklopedii Prawa pod red. E. Smoktunowicza i C. Kosikowskiego, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Bisłystok 1999, drugie wyd. 2003 oraz Encyklopedii Prawa Bankowego, pod. red. W. Pyzioła ,Wydawnictwo prawnicze PWN, Warszawa 2003.

W kategorii:

Zostaw komentarz (0) ↓