Aktualności

dr hab. Konrad Składowski, prof. UŁ

dyżur: 
telefon: 44 724 97 20
pokój:  KBR – pok. 03
e-mail: konradskladowski@wp.pl
url:

 


Książki, komentarze, rozdziały
1. System rządów w Republice Chorwacji, Łódź 2013
2. Prawo wyborcze na urząd Prezydenta w Chorwacji, [w:] S.Grabowska, R.Grabowski (red.) Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, Kraków
3. System segmentowy jako alternatywa dla systemu wiekszościowego i proporcjonalnego, [w:] D.Dudek, D.Kała, P.Potakowski (red.) Jakiej ordynacji potrzebuje Rzeczpospolita, Lublin
4. Transformacja systemu wyborczego a konstytucyjna reforma na Ukrainie, [w:] S.Grabowska, R.Grabowski (red.) Zmiana ordynacji wyborczej a zmiana konstytucji, Rzeszów
5. Zasady zmiany Konstytucji Republiki Chorwacji, [w:] S.Grabowska, R.Grabowski (red.) Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich, Warszawa
6. Sytuacja ludności polskiej na Łotwie i Ukrainie, [w:] D. Górecki (red.), Sytuacja ludności polskiej na wschodzie w świetle obowiązujacego prawa i praktyki, Toruń
7. W.Skrzydło, S.Grabowska, R.Grabowski (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, komentarz encyklopedyczny, Warszawa, następujące hasła: administracja, administracja publiczna, pozbawienie praw publicznych, pozbawienie praw wyborczych, prawo do informacji o działalności organów władzy publicznej, prawo do wybierania, prawo dostępu do służby publicznej, rozporządzenie ministra, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, rozporządzenie Rady Ministrów.
8. Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Chorwacji, [w:] S.Grabowska, R.Grabowski (red.) Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, Toruń
9. Zasada równości wyborów a wybory do Senatu w kodeksie wyborczym w: K.Skotnicki red. Kodeks wyborczy wstępna ocena, Warszawa 2011.
Podręczniki, skrypty
1. Trybunał Stanu, [w:] D.Górecki (red.) Polskie prawo konstytucyjne w zarysie, podręcznik dla studentów kierunków nieprawniczych, Kraków
2. Polska w Unii Europejskiej, [w:] D.Górecki (red.) Polskie prawo konstytucyjne w zarysie, podręcznik dla studentów kierunków nieprawniczych, Kraków
3. Stany nadzwyczajne w państwie, [w:] D.Górecki (red.) Polskie prawo konstytucyjne w zarysie, podręcznik dla studentów kierunków nieprawniczych, Kraków
4. Współautorstwo: Konstytucja i pozostałe źródła prawa konstytucyjnego [w:] D.Górecki (red.) Polskie prawo konstytucyjne w zarysie, podręcznik dla studentów kierunków nieprawniczych, Kraków
5. Polska w Unii Europejskiej, [w:] D.Górecki (red.) Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa
6. Stany nadzwyczajne w państwie, [w:] D.Górecki (red.) Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa
7. Trybunał Stanu, [w:] D.Górecki (red.) Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa
8. Współautorstwo: Konstytucja i pozostałe źródła prawa konstytucyjnego [w:] D.Górecki (red.) Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa
9. Polska w Unii Europejskiej, [w:] D.Górecki (red.) Polskie prawo konstytucyjne w zarysie, podręcznik dla studentów kierunków nieprawniczych, Wydanie 2, Warszawa
10. Stany nadzwyczajne w państwie, [w:] D.Górecki (red.) Polskie prawo konstytucyjne w zarysie, podręcznik dla studentów kierunków nieprawniczych, Wydanie 2, Warszawa
11. Trybunał Stanu, [w:] D.Górecki (red.) Polskie prawo konstytucyjne w zarysie, podręcznik dla studentów kierunków nieprawniczych, Wydanie 2, Warszawa
12. Współautorstwo: Konstytucja i pozostałe źródła prawa konstytucyjnego [w:] D.Górecki (red.) Polskie prawo konstytucyjne w zarysie, podręcznik dla studentów kierunków nieprawniczych, Wydanie 2, Kraków
13. Polska w Unii Europejskiej, [w:] D.Górecki (red.) Polskie prawo konstytucyjne w zarysie, podręcznik dla studentów kierunków nieprawniczych, Wydanie 3, Warszawa
14. Stany nadzwyczajne w państwie, [w:] D.Górecki (red.) Polskie prawo konstytucyjne w zarysie, podręcznik dla studentów kierunków nieprawniczych, Wydanie 3, Warszawa
15. Stany nadzwyczajne w państwie, [w:] D.Górecki (red.) Polskie prawo konstytucyjne w zarysie, podręcznik dla studentów kierunków nieprawniczych, Wydanie 3, Warszawa
16. Trybunał Stanu, [w:] D.Górecki (red.) Polskie prawo konstytucyjne w zarysie, podręcznik dla studentów kierunków nieprawniczych, Wydanie 3, Warszawa
17. D.Górecki, K.Składowski, Prawo konstytucyjne (wybrane zagadnienia), autorstwo następujących rozdziałów: Konstytucja i pozostałe źródła prawa, formy demokracji bezpośredniej, system wyborczy do Sejmu i Senatu, Rzeczypospolitej Polskiej, Wymiar Sprawiedliwości, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, Najwyższa Izba Kontroli, Stany nadzwyczajne w państwie
Artykuły
1. Propozycje zmian w ordynacji do Parlamentu Europejskiego, Studia wyborcze tom V, Łódź
2. Izba Żupanii jako element systemu konstytucyjnego w Republice Chorwacji, Przegląd Prawa Konstytucyjnego nr 2-3/2010
Inne publikacje
1. Recenzja: Dieter Nohlen, Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych, Studia wyborcze tom I, Łódź
2. Tłumaczenie: Chorwacki wyborczy kodeks etyki, Studia wyborcze tom I, Łódź

W kategorii:

Zostaw komentarz (0) ↓