Aktualności

dr Dorota Żelazna – Jochim

dyżur: środy w godz.: 14:15 – 15:00 soboty (zjazdowe) w godz.: 18:00 – 18:45 (zjazdy I – V), 15:30 – 16:15 (zjazdy VI – X) lub do uzgodnienia (proszę o kontakt drogą e – mailową)
telefon: 44 724 97 20
pokój: KBR – pok. 09
e-mail: dorota.jochim@uni.lodz.pl


Wykaz najważniejszych osiągnięć w działalności naukowowo-badawczej

dr Dorota Żelazna – Jochim w 1997 roku ukończyła studia magisterskie na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, a 2000 roku studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.  W latach 1997 – 2007 pracowała w Urzędzie Miasta Łodzi (kolejno na stanowiskach: 1997 – 1998 inspektor w Wydziale Komunalnym UMŁ, 1998- 2002 asystentka Wiceprezydenta Miasta Łodzina, 2002 – 2006 pracownik w  Wydziale Strategii
i Promocji Miasta Łodzi).  Od 1997 roku współpracuje z Katedrą Zarządzania Miastem
i Regionem na Wydziale Zarządzania UŁ.

Wykaz najważniejszych publikacji naukowowo-badawczej

 1. Dorota Żelazna – Jochim, Ocena możliwości wdrożenia planu bezpłatnego transportu miejskiego w Tomaszowie Mazowieckim w kontekście realizacji planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego, w: Logistyka stosowana, red. D. Zimon, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa 2015
 2. Dorota Żelazna – Jochim, Identyfikacja oczekiwań studentów wobec uczelni wyższej skutecznym narzędziem ograniczenia ryzyka jej zamknięcia – analiza przypadku na przykładzie Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, w: Współczesne organizacje wobec wyzwań zarządzania ryzykiem – aspekty poznawcze, red.
  K. Z. Kapuścińska, S. Lachiewicz, M. Matejun, Monografie Politechniki Łódzkiej – Łódź 2015
 3. Dorota Żelazna – Jochim, Podstawy, preferencje i oczekiwania studentów a oferta edukacyjna oddziału zamiejscowego uczelni (na przykładzie Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim), Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Nr 57, Łódź 2014
 4. Dorota Żelazna – Jochim, Krystian Wiśniewski, Przekształcenie przedsiębiorstw komunalnych na przykładzie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego Nr 14, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddz. w Łodzi, Łódź 2014
 5. Dorota Żelazna – Jochim, Czy miasto może zbankrutować?, w: Predykcja upadłości
  w obecnych warunkach gospodarowania
  (2014), red. H. Chłodnicka, G. Zimon, Wydawnictwo Steiner Drukarnia, Rzeszów 2014
 6. Dorota Żelazna – Jochim, Ocena jakości pracy urzędników w Urzędzie Miasta Łodzi – 2003 i 2010 rok.”- raport z badań, Wydawnictwo UMŁ, Łódź 2010
 7. Dorota Żelazna – Jochim, Polityka mieszkaniowa Gminy Łódź” – Urząd Miasta Łodzi (2007/2008)
 8. Dorota Żelazna – Jochim, Zarządzanie jakością w jednostkach samorządu terytorialnego.  Model zarządzania jakością w jednostkach realizujących zadania komunalne.” – Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź  2004.

W kategorii:

Zostaw komentarz (0) ↓