Aktualności

dr Beata Andrzejczak

dyżur: wtorki w godz.: 15:00 – 15:45, niedziele (zjazdowe) w godz: 15:30 – 16:15
telefon: 44 724 97 20
pokój: KBR – pok. 09
e-mail: beata.andrzejczak@uni.lodz.pl

 


 

 • doktor nauk ekonomicznych, rok nadania 2004
 • tytuł rozprawy doktorskiej: „Motywacje bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach średnio rozwiniętych. Przykład Polski
 • prowadzone zajęcia: Zachowania organizacyjne,  Mikroekonomia,  Nauka o organizacji, Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji; Logistyka międzynarodowa,; Logistyka magazynowa
  i zarządzanie zaopatrzeniem, finanse międzynarodowe.

Wykaz najważniejszych osiągnięć w działalności naukowowo-badawczej

 • Total Logistic Mangement, Zakopane, 12-2012; organizator: Akademia Górniczo – Hutnicza; referat: Atrakcyjność gospodarki Polski dla rozwoju logistyki ze szczególnym uwzględnieniem sieci logistycznych;
 • Logmare 2012, Jastarnia, 11-2012; organizator: Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni (Wydz. Dowodzenia i Operacji Morskich); referat: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w zakresie usług transportowych i gospodarki magazynowej;
 • Europejska Przestrzeń Komunikacji Elektronicznej, Szczecin – Kopenhaga, 06-2013, organizator: Uniwersytet Szczeciński; referat:  Trendy i perspektywy rozwoju logistyki w świetle badań niemieckich
 • Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy, 06-2014, organizator: Uniwersytet Szczeciński; referat: Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w latach 2005-2012 w sektorze transportu i gospodarki magazynowej,
 • Praca nad tematem dotyczącym restrukturyzacji finansowej banków i przedsiębiorstw – konsekwencje dla przekształceń organizacyjno – własnościowych –praca  dla Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN
 • Wyjazd stypendialny do Brazylii na zaproszenie  Konsula RP,  prof. dr hab. R. Piaseckiego do Sao Paulo, w celu prowadzenia badań naukowych dotyczących: bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach średnio rozwiniętych ze szczególnym uwzględnieniem Brazylii
 • Recenzent Narodowego Centrum Nauki

Wykaz najważniejszych publikacji naukowowo-badawczej

 1. B. Andrzejczak, The Most Important Motivation of German Foreign Direct Investment, [w:] R. Piasecki Prokonkurencyjna strategia rozwoju Polski w kontekście globalizacji, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2003, s. 81-98;
 2. B. Andrzejczak, Inwestycje zagraniczne w krajach średnio rozwiniętych, M Color, Łódź 2008, s. 154;
 3. B. Andrzejczak, Infrastruktura transportu w ocenie inwestorów zagranicznych,[w:] Wyzwania gospodarki globalnej, Prace i Materiały instytutu Handlu Zagranicznego, Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2010, s. 929 – 940;
 4. B. Andrzejczak Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce światowej na przykładzie usług transportowych i gospodarki magazynowej;[w:] red. U.Mrzygłód Wyzwania gospodarki globalnej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego, nr tomu czasopisma 31, rok wydania 2012;
 5. B. Andrzejczak Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w zakresie usług transportowych i gospodarki magazynowej, czasopismo Logistyka, nr 5, 2012 r.;
 6. B. Andrzejczak, Trendy i perspektywy rozwoju logistyki w świetle badań niemieckich, [w:] J. Buko, Europejska Przestrzeń Komunikacji Elektronicznej, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 763, Ekonomiczne Problemu Usług nr 105,  Szczecin 2013, tom 2, s. 439-446;
 7. B. Andrzejczak Atrakcyjność gospodarki Polski dla rozwoju logistyki ze szczególnym uwzględnieniem sieci logistycznych[w:] Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej, pod red. A. Lichoty i K. Majewskiej, tom I, AGH Kraków 2013, s.13-20.
 8. B. Andrzejczak, Trendy i perspektywy rozwoju logistyki w świetle badań niemieckich, [w:] J. Buko, Europejska Przestrzeń Komunikacji Elektronicznej, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 763, Ekonomiczne Problemu Usług nr 105,  Szczecin 2013;
 9. B. Andrzejczak, Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w latach 2005-2012 w sektorze transportu i gospodarki magazynowej, [w:] Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy, pod red. J. Buko, Tom II, s. 431-440, Szczecin, 2014

B. Andrzejczak, Współczesne trendy na rynku usług logistycznych w UE,Systemy Logistyczne Wojsk, Zeszyt nr 42/2015

 

W kategorii:

Zostaw komentarz (0) ↓