Aktualności

Konferencja Naukowa

Szanowni Państwo!

Instytut Turystyki i Rozwoju Gospodarczego
Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

uprzejmie przypomina o zbliżającym się
terminie zgłoszeń na konferencję naukową pt.

„Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości
i zarządzania w gospodarce cyfrowej”

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań oraz wymiana poglądów na temat
wyzwań i perspektyw związanych z podejmowaniem działań przedsiębiorczych
i realizacją procesów zarządzania w warunkach rosnącego znaczenia wiedzy,
technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz globalnych relacji cyfrowych.

Konferencja odbędzie się 26 września 2017 roku w Filii Uniwersytetu Łódzkiego
w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Konstytucji 3 Maja 65, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

Na zgłoszenia udziału czekamy do 15.05.2017
Artykuły na konferencję należy przesłać do 15.06.2017

Zgłoszone artykuły zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym
”Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” (Lista B MNiSW, 7 pkt)

W załączeniu przesyłamy ulotkę konferencyjną
Szczegółowe informacje i formularz zgłoszenia
znajdują się na stronie internetowej: www.konferencjaFUL.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji !

Prof. dr hab. Stefan Lachiewicz
Dr Dorota Żelazna-Jochim
Dr hab. Marek Matejun, Prof. UŁ

W kategorii: Ogólne

Zostaw komentarz (0) ↓