Wymagania rekrutacyjne

Rodzaj studiów: I stopnia (licencjackie) System studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata

 

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

Zapisy trwają do wyczerpania limitu przyjęć – 31.10.2018r.

UWAGA!

Kandydaci zainteresowani mogą zapisywać się na ten kierunek, a następnie bez uprzedniej kwalifikacji zobowiązani są w najbliższym, wskazanym poniżej terminie złożyć komplet wymaganych dokumentów:

Terminy:

do – (rejestracja na stronie rekrutacja.uni.lodz.pl)

do – (składanie dokumentów w Dziekanacie Filii UŁ w Tomaszowie Maz.)

Limit miejsc

70

Język wykładowy

polski

Opis

W ramach kierunku Turystyka i Rekreacja proponowane są specjalności:

• Turystyka biznesowa

• Hotelarstwo i gastronomia

specjalność: TURYSTYKA BIZNESOWA

SYLWETKA ABSOLWENTA

Praca w Turystyce Biznesowej jest bez wątpienia najefektowniejszą i najbardziej niezwykłą
w całej branży turystycznej – pozwala doświadczać rzeczy absolutnie nieosiągalnych dla zwykłego śmiertelnika, zarabiać naprawdę przyzwoite pieniądze, a przede wszystkim wieść niesamowicie barwne życie.

GŁÓWNE PRZEDMIOTY

Praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka – wiemy, że turystyki biznesowej nie da się nauczyć siedząc w ławce więc stawiamy na zajęcia w terenie: narty, łyżwy, kajaki, promy, autokary, hotele, lotniska, parki rozrywki, muzea, największe targi turystyczne Europy. Zajęcia realizowane są m.in. w Norwegii, Danii, Niemczech, Czechach.

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów.

Wszyscy powinni być zdolni do studiów ze zwiększoną aktywnością fi­zyczną, pływaniem, jazdą na nartach i łyżwach.

specjalność: HOTELARSTWO I GASTRONOMIA

SYLWETKA ABSOLWENTA

Studenci podczas zajęć teoretycznych i praktycznych zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w zakładach hotelarskich i gastronomicznych. Zajęcia prowadzone są zarówno z przedmiotów zawodowych jak i z zakresu zarządzania obiektami hotelarskimi.

GŁÓWNE PRZEDMIOTY

Praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka – wiemy, że turystyki i hotelarstwa nie da się nauczyć siedząc w ławce więc stawiamy na zajęcia w terenie: narty, łyżwy, kajaki, promy, autokary, hotele, lotniska, parki rozrywki, muzea, największe targi turystyczne Europy. Zajęcia realizowane są m.in. w Norwegii, Danii, Niemczech, Czechach;

ZASADY REKRUTACJI

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów.

Wszyscy powinni być zdolni do studiów ze zwiększoną aktywnością fi­zyczną, pływaniem, jazdą na nartach i łyżwach.

Zasady kwalifikacji

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Wszyscy kandydaci powinni posiadać dobry stan zdrowia, umożliwiający zwiększoną aktywność fizyczną.

Wymagana jest ocena z wychowania fizycznego na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Osoby bez oceny z wychowania fizycznego muszą przedstawić zaświadczenie od lekarza medycyny pracy posiadające adnotację „zdolny/a do studiów ze zwiększoną aktywnością fizyczną”.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

 • Artystyczna
 • Biologiczna
 • Geograficzna
 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego
 • Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
 • Geodezyjna i Kartograficzna
 • Wiedzy o Żywieniu i Żywności
 • Wiedzy Hotelarskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym na poszczególne kierunki na podstawie posiadanego tytułu laureata/finalisty olimpiady stopnia centralnego można znaleźć w zakładce Pomoc -> Akty prawne.

Dodatkowe dokumenty

 • W przypadku braku oceny z wychowania fizycznego na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej konieczne jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania ze zwiększona aktywnością fizyczną i pływaniem. Na zaświadczeniu lekarskim wymagana jest adnotacja lekarza: „zdolny do studiów ze zwiększoną aktywnością fizyczną”.
 • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej wydanego przez szkołę – oryginał lub odpis do wglądu dla komisji rekrutacyjnej.
 • 1 fotografia o wymiarach 35 x 45 mm.

Dodatkowe informacje

Profil praktyczny.

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

 

W ramach kierunku Turystyka i rekreacja proponowane są następujące specjalności:
• Turystyka biznesowa,
• Hotelarstwo i gastronomia

 

W ramach kierunku Turystyka i rekreacja proponowane są następujące specjalności:

 

 • Turystyka biznesowa,
 • Hotelarstwo i gastronomia.

 

 

Wymagane dokumenty;
świadectwo dojrzałości (kserokopia oraz oryginał do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej)
– kserokopia świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (oryginał lub odpis do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej)
– 2 fotografie o wymiarach 35 x 45 mm (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
– podanie kandydata (wydrukowane z systemu rekrutacji)
– kserokopia dowodu osobistego (czytelna, oryginał do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej)
– teczka aktowa (jasna)

Po zarejestrowaniu w systemie prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do dziekanatu Filii UŁ. (osobiście lub przesłanie pocztą)

Miejsce i termin składania dokumentów:
Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Konstytucji 3 Maja 65/67
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Dziekanat – parter, pok. 02
poniedziałek – piątek w godzinach: 8:00 – 15:00
sobota w godzinach: 9:00 – 13:00
Telefon kontaktowy: (44) 724 97 20