Wymagania rekrutacyjne

Rodzaj studiów: I stopnia (licencjackie) System studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata

 

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-09 12:00:00 do 2017-07-10 23:59:59

Limit miejsc

120

Język wykładowy

polski

Opis

W ramach kierunku Turystyka i Rekreacja proponowane są specjalności:

• Turystyka biznesowa

• Hotelarstwo i gastronomia

 

specjalność: TURYSTYKA BIZNESOWA

SYLWETKA ABSOLWENTA

Praca w Turystyce Biznesowej jest bez wątpienia najefektowniejszą i najbardziej niezwykłą
w całej branży turystycznej – pozwala doświadczać rzeczy absolutnie nieosiągalnych dla zwykłego śmiertelnika, zarabiać naprawdę przyzwoite pieniądze, a przede wszystkim wieść niesamowicie barwne życie.

GŁÓWNE PRZEDMIOTY

Praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka – wiemy, że turystyki biznesowej nie da się nauczyć siedząc w ławce więc stawiamy na zajęcia w terenie: narty, łyżwy, kajaki, promy, autokary, hotele, lotniska, parki rozrywki, muzea, największe targi turystyczne Europy. Zajęcia realizowane są m.in. w Norwegii, Danii, Niemczech, Czechach.

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów.

Wszyscy powinni być zdolni do studiów ze zwiększoną aktywnością fi­zyczną, pływaniem, jazdą na nartach i łyżwach.

specjalność: HOTELARSTWO I GASTRONOMIA

SYLWETKA ABSOLWENTA

Studenci podczas zajęć teoretycznych i praktycznych zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w zakładach hotelarskich i gastronomicznych. Zajęcia prowadzone są zarówno z przedmiotów zawodowych jak i z zakresu zarządzania obiektami hotelarskimi.

GŁÓWNE PRZEDMIOTY

Praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka – wiemy, że turystyki i hotelarstwa nie da się nauczyć siedząc w ławce więc stawiamy na zajęcia w terenie: narty, łyżwy, kajaki, promy, autokary, hotele, lotniska, parki rozrywki, muzea, największe targi turystyczne Europy. Zajęcia realizowane są m.in. w Norwegii, Danii, Niemczech, Czechach;

ZASADY REKRUTACJI

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów.

Wszyscy powinni być zdolni do studiów ze zwiększoną aktywnością fi­zyczną, pływaniem, jazdą na nartach i łyżwach.

Zasady kwalifikacji

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Wymagana jest ocena z wychowania fizycznego na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Osoby bez oceny z wychowania fizycznego muszą przedstawić zaświadczenie od lekarza medycyny pracy posiadające adnotację „zdolny/a do studiów ze zwiększoną aktywnością fizyczną i pływaniem”.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

  • Artystyczna
  • Biologiczna
  • Geograficzna
  • Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego
  • Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
  • Geodezyjna i Kartograficzna
  • Wiedzy o Żywieniu i Żywności
  • Wiedzy Hotelarskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym na poszczególne kierunki na podstawie posiadanego tytułu laureata/finalisty olimpiady stopnia centralnego można znaleźć w zakładce Pomoc -> Akty prawne.

Dodatkowe dokumenty

  • W przypadku braku oceny z wychowania fizycznego na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej konieczne jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania ze zwiększona aktywnością fizyczną i pływaniem. Na zaświadczeniu lekarskim wymagana jest adnotacja lekarza: „zdolny do studiów ze zwiększoną aktywnością fizyczną i pływaniem”.
  • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej wydanego przez szkołę – oryginał lub odpis do wglądu dla komisji rekrutacyjnej.

Dodatkowe informacje

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Wszyscy kandydaci powinni być zdolni do studiów ze zwiększona aktywnością fizyczną i pływaniem, jazdą na nartach i łyżwach.

 

Wymagane dokumenty;

– świadectwo dojrzałości
– 2 fotografie
– podanie kandydata (wydrukowane z systemu rekrutacji)
oświadczenie kandydata (wydrukowane z systemu rekrutacji)
– teczka aktowa (jasna)
– kserokopia dowodu osobistego (czytelna)

Miejsce i termin składania dokumentów:
Filia w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Konstytucji 3 Maja 65/67
97-200 Tomaszów Mazowiecki


Dziekanat
poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00
sobota godz. 9:00-13:00
Telefon kontaktowy: (44) 724 97 20

LOGOWANIE
https://rekrutacja.uni.lodz.pl