Program studiów

Nowe specjalności

W ramach kierunku Turystyka i Rekreacja proponowane są specjalności:
– Menadżer sportu i rekreacji
– Turystyka biznesowa
– Hotelarstwo i gastronomia

Specjalność: MENADŻER SPORTU I REKREACJI

To specjalizacja interdyscyplinarna z pogranicza zarządzania, marketingu, kultury fizycznej, psychologii i turystyki. Menadżer sportu i rekreacji to osoba, która planuje, zarządza, przygotowuje, realizuje i rozlicza funkcjonowanie klubów, ośrodków, stowarzyszeń i związków sportowych, a także imprez i zawodów sportowych. Podstawą skutecznej realizacji projektów przez menadżera sportu i rekreacji są liczne umiejętności i wiedza teoretyczna, które studenci będą zgłębiali podczas trzyletnich studiów licencjackich. Kluczowe przedmioty specjalizacyjne dotyczą planowania i projektowania imprez masowych, finansowania sportu i pozyskiwania sponsorów, budżetowania i rozliczania projektów, logistyki, podstaw animacji w rekreacji ruchowej, marketingu sieciowego i mediów społecznościach.

Specjalność: TURYSTYKA BIZNESOWA

Specjalność turystyka biznesowa odróżnia nas od innych kierunków na których kształceni są specjaliści z zakresu Turystyki i Rekreacji. Praca w Turystyce Biznesowej jest bez wątpienia najefektywniejszą i najbardziej niezwykłą w całej branży turystycznej. Uzyskiwane umiejętności i kursy zapewniają absolwentom dobrze płatną pracę od razu po ukończeniu studiów m. in. w charakterze pilota na imprezach turystyki biznesowej lub też instruktora fitness,  w licznie powstających fitness klubach w kraju i za granicą. W ramach studiów realizowany jest m.in. obóz zimowy na którym studenci doskonalą uprawianie sportów zimowych. Najzdolniejszym proponujemy pomoc w uzyskaniu uprawnień instruktora rekreacji ze specjalnością narciarstwo.

Specjalność: HOTELARSTWO I GASTRONOMIA

Absolwenci podczas zajęć teoretycznych i praktycznych zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w zakładach hotelarskich i gastronomicznych. Zajęcia prowadzone są zarówno z przedmiotów zawodowych jak i z zakresu zarządzania obiektami hotelarskimi.

GŁÓWNE PRZEDMIOTY

Praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka – wiemy, że turystyki i hotelarstwa nie da się nuczyć siedząc w ławce więc stawiamy na zajęcia w terenie: narty, łyżwy, kajaki, promy, autokary, hotele, lotniska, parki rozrywki, muzea, największe targi turystyczne Europy. Zajęcia realizowane są m.in. w Norwegii, Danii, Niemczech, Czechach.

PRAKTYKI

Na kierunku Turystyka i Rekreacja nie da się uczyć wyłącznie studentów siedzących w ławce. Stawiamy na zajęcia prowadzone przez praktyków w terenie: narty, łyżwy, kajaki, promy, lotniska, hotele, muzea, największe targi turystyczne Europy. Nasi studenci podczas ćwiczeń w trakcie 3 lat studiów okrążają niemal ¼ ziemskiego globu pokonując około 10.000 kilometrów. Zajęcia realizowane są m.in. w Niemczech, Dani, Norwegii, Czechach, Austrii, Włoszech, Słowenii, Chorwacji.

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja umożliwiają absolwentowi zarówno prowadzenie własnej działalności gospodarczej, jak i podejmowanie pracy zawodowej jako:
– organizator turystyki (touroperator) na wszystkich szczeblach i poziomach (pilot i przewodnik wycieczek, informator turystyczny, organizator wyjazdów, kongresów, konferencji itp.)
– odpowiedzialny pracownik wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw i organizacji turystycznych, biur podróży, hoteli i innych obiektów noclegowych, ośrodków wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, administracji rządowej i samorządowej, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń

– promotor i popularyzator turystyki (praca w agencjach informacyjno reklamowych zajmujących się promocją turystyki, wydawnictwach i redakcjach przygotowujących przewodniki turystyczne itp.)
– instruktor rekreacji, pracownik SPA i hoteli uzdrowiskowych a także salonów odnowy biologicznej oraz także siłowni
– manager klubów, ośrodków, stowarzyszeń i związków sportowych, a także organizator imprez i zawodów sportowych
– manager obiektów gastronomicznych
– na całym świecie, w każdym miejscu tam, gdzie ludzie chcą z uśmiechem na twarzy spotkać drugiego człowieka, odpocząć, nabrać sił, doświadczyć innej kultury, zwyczajów, języka.

Informacje podstawowe

  • Tryb : stacjonarne
  • Rodzaj: I Stopnia
  • Czas trwanie: 3 letnie
  • Liczba miejsc: 60

Opis programu studiów

STUDIA LICENCJACKIE (3 LETNIE)  DZIENNE – BEZPŁATNE

Studia licencjackie w zakresie Turystyki i Rekreacji, trwają 3 lata (6 semestrów). Absolwenci otrzymują tytuł licencjata z Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie studiów odbywają m.in. zajęcia z zakresu: turystyki, rekreacji, fizjologii, psychologii, ekologii i ochrony środowiska, geografii turystycznej, krajoznawstwa, obsługi ruchu turystycznego i inne wymagane programem studiów. Studenci odbywają także szereg praktyk w instytucjach związanych z turystyką takich jak np. parki narodowe, muzea, biura podróży, hotele, urzędy samorządowe. Aby poszerzyć umiejętności studentów oferujemy także zajęcia z języka obcego oraz blok przedmiotów z zakresu informatyki i zajęcia z Wychowania Fizycznego. W trakcie studiów odbywają się także: obóz rekreacyjno-sportowy i ćwiczenia terenowe w formie dwóch wyjazdów krajowych oraz jednego zagranicznego. Studenci kierunku Turystyka i Rekreacja wyjeżdżają na terenie kraju nad Morze Bałtyckie, w Sudety, Karpaty, Góry Świętokrzyskie. W trakcie wyjazdów zagranicznych zwiedzają m.in. takie kraje jak Węgry, Czechy, Słowacja, Austria, Słowenia, Norwegia, Chorwacja czy Włochy. Wyjazdowe ćwiczenia pomagają zapoznać się z walorami turystycznymi i kulturą zwiedzanych regionów oraz ćwiczą umiejętności przewodnictwa i pilotażu.  Wyjazdy studentów naszego kierunku prezentowane są w galerii zdjęć na stronie Filii UŁ.

Na trzecim roku studiów istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu umożliwiającego uzyskanie uprawnień pilota wycieczek turystycznych bez konieczności przechodzenia dodatkowego kursu.

W roku akademickim 2008/2009 uruchomiono na kierunku Turystyka i Rekreacja w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim blok zajęć dydaktycznych przygotowujący studentów do zawodu instruktora  Fitness. Kierunek Turystyka i Rekreacja w Tomaszowskiej Filii jest jednym z niewielu kierunków studiów w kraju, który oferuje możliwość zdobycia tego typu uprawnień instruktorskich. Należy podkreślić, że uprawnienia te mają charakter międzynarodowy i w związku z tym umożliwiają także podjęcie pracy poza granicami Polski. Studenci kierunku Turystyka i Rekreacja nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat w związku z uzyskaniem uprawnień instruktora Fitness, wszystkie zajęcia odbywają się w ramach programu studiów.

Filia posiada nowoczesną bazę dydaktyczną. Składa się na nią nowopowstała aula wykładowa, biblioteka, kilkadziesiąt komputerów przeznaczonych dla studentów i nowoczesny sprzęt multimedialny. Posiadamy też duży, ogrodzony parking dla studentów, bar, w Filii działa również aktywnie samorząd studencki.

Studenci kierunku Turystyka i Rekreacja mogą dzięki prowadzonej od kilku lat współpracy pomiędzy Filią UŁ a Centralnym Ośrodkiem Sportu w Spale (COS Spała)korzystać na zajęciach Wychowania Fizycznego (W-F) oraz w trakcie obozu sportowo – rekreacyjnego z większości obiektów tego ośrodka. Nasi studenci korzystają  m.in. z hal sportowych, basenu, siłowni, obiektów lekkoatletycznych, kortów tenisowych. Zajęcia na kierunku Turystyka i Rekreacja prowadzą wysoko wykwalifikowani pracownicy COS – Spała oraz wykładowcy Filii. Dzięki współpracy z Ośrodkiem w Spale studenci mają szansę nie tylko korzystać z urządzeń sportowego ośrodka o randze olimpijskiej. Mogą także zapoznać się z najnowocześniejszą, profesjonalną bazą z zakresu rekreacji, fizjoterapii, hotelarstwa którą oferuje ten ośrodek. Część naszych studentów odbywa także praktyki zawodowe w COS Spała. Dodatkowym atutem zajęć w Spale jest także sama miejscowość, która  słynie z doskonałego klimatu i licznych walorów turystycznych.

Sylwetka absolwenta

Po zakończeniu studiów absolwenci Turystyki i Rekreacji mają szerokie możliwości podjęcia pracy w dynamicznie rozwijającym się sektorze turystycznym. Pracę po kierunku Turystyka i Rekreacja znaleźć można w biurach podróży, hotelach, instytucjach samorządowych (gmina, powiat, województwo) zajmujących się planowaniem i rozwojem turystyki. Poza tym po zdaniu odpowiedniego egzaminu istnieje możliwość podjęcia pracy w charakterze pilota wycieczek turystycznych krajowych i zagranicznych. Absolwenci naszego kierunku są bardzo dobrze przygotowani do pracy w charakterze pilota wycieczek

turystycznych poprzez blok przedmiotów z zakresu pilotażu i przewodnictwa oraz dzięki wyjazdowym ćwiczeniom terenowym z pilotażu, które odbywają się na terenie Polski i za granicą.

Nasi absolwenci mają także dodatkowe możliwości podjęcia pracy dzięki uprawnieniom instruktora fitness które uzyskać mogą na trzecim roku studiów. Po uzyskaniu tych uprawnień pracują w ośrodkach rekreacyjnych i fitness, ośrodkach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA, hotelach. Wielu instruktorów

wybiera pracę za granicą jako  animatorzy czasu wolnego i rekreacji ruchowej. Duże  firmy  poszukują dziś profesjonalnej kadry do obsługi imprez rekreacyjnych organizowanych dla swoich najlepszych klientów, co jest coraz częściej praktykowane także w Polsce. Instruktorzy Fitness mogą też pracować jako „personal trainer” czyli trener osobisty, który przygotowuje indywidualne projekty treningów. Poza tym mogą też znaleźć pracę w  ramach projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakresie Sportu Powszechnego: „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012”. Istnieje tutaj możliwość zatrudnienia jako instruktor organizujący zajęcia na tzw. „Orlikach”.

Informacje dodatkowe

Program Przyjazna Filia – współpraca pomiędzy Filią Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, a szkołami w mieście i regionie.

W 2008 r w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim powstała idea poszerzenia współpracy między uczelnią a tomaszowskimi szkołami. Z uwagi na misję edukacyjną uniwersytetu bardzo ważne jest nawiązanie kontaktów z nauczycielami oraz uczniami szkół w mieście i regionie. Uczniowie mogą dzięki kontaktom z tomaszowską uczelnią wyższą zapoznać się ze środowiskiem akademickim i atmosferą uniwersytecką. Mogą także poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności. Filia oddaje także do dyspozycji uczniów bogate zasoby swojej biblioteki, oraz możliwość korzystania z bezpłatnego Internetu WiFi na terenie uczelni. Pomysłodawca programu Przyjazna Filia dr Waldemar Cudny, pracujący w tomaszowskiej uczelni na kierunku Turystyka i Rekreacja, zorganizował w ramach wdrażanego programu cykl wykładów z zakresu turystyki oraz geografii. Był on przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Tomaszowa Mazowieckiego i okolic. W ramach cyklu wykładów relacje ze swoich wyjazdów z całego świata prezentowali łódzcy podróżnicy, i pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego. Wykłady dotyczyły m.in. walorów turystycznych Tajlandii, regionów turystycznych północnej Afryki na przykładzie Egiptu i Tunezji. Przygotowano także wykłady dotyczące rejsów wycieczkowych w ramach których dr Rafał Rouba, pracownik Tomaszowskiej Filii i doświadczony pilot wycieczek turystycznych, prezentował rodzaje rejsów turystycznych i ich najbardziej popularne trasy. W ramach programu Przyjazna Filia prowadzone jest także kółko geograficzno turystyczne w którym biorą udział uczniowie tomaszowskich liceów. W ramach kółka geograficzno turystycznego uczniowie opracowują różnego rodzaju projekty. Przygotowują prezentacje geograficzno-turystyczne wybranych krajów, przygotowują także projekt nowego produktu turystycznego dla Tomaszowa Mazowieckiego. Będą także brali udział w wyjeździe terenowym do Łodzi, w trakcie którego zapoznają się z głównymi walorami turystycznymi „Ziemi Obiecanej”. W ramach projektu Przyjazna Filia planowana jest również organizacja pod koniec kwietnia 2009r. „Spotkania z Podróżnikami”. Będzie to całodzienny cykl wykładów w ramach którego pracownicy kierunku Turystyka i Rekreacja będą prezentować wrażenia ze swoich wyjazdów do Afryki, Ameryki Południowej i Azji. Na „Spotkanie z Podróżnikami” do Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim zaproszeni będą uczniowie i nauczyciele tomaszowskich szkół oraz wszyscy chętni mieszkańcy miasta i regionu.

W ramach programu Przyjazna Filia prowadzone jest także kółko geograficzno turystyczne w którym biorą udział uczniowie tomaszowskich liceów. W ramach kółka geograficzno turystycznego uczniowie opracowywali  różnego rodzaju projekty. Przygotowali prezentacje geograficzno-turystyczne wybranych krajów, projekt nowego produktu turystycznego dla Tomaszowa Mazowieckiego. Brali udział w wyjeździe terenowym do Łodzi, w trakcie którego zapoznawali się z głównymi walorami turystycznymi „Ziemi Obiecanej”. Uczestnicy kółka geograficzno turystycznego przystąpili w czerwcu 2009 r do konkursu na najlepszą prezentację opracowanych projektów. Nagrodą w konkursie były zestawy nawigacji satelitarnej firmy Lark ufundowane przez Filię UŁ.

English version.

Studies on Tourism and Recreation, last 3 years (6 semesters).

Graduates receive a Bachelor of Tourism and Recreation. Students have lectures in the field of: tourism, geography, recreation, physiology, psychology, ecology and environment, tourist services and many others.

Students also held a number of practices in tourism-related institutions such as national parks, museums, travel agencies, hotels, offices etc. To broaden students’ skills, we also offer foreign language classes and the block in computer science and also physical education classes in Olimpic Sport Centre in Spała. During the studies students also have: recreational and sports camps and field exercises in the form of two domestic trips and one foreign. Our students go to the trips to the Baltic Sea, in the Sudeten, the Carpathians. They travel abroad to such countries as: Hungary, Czech Republic, Slovakia, Austria, Slovenia, Norway, Croatia and Italy. Those exercises help the students familiarize with the tourist and cultural values of the visited regions,  and let them practice skills needed to be a tour guide.