Wymagania rekrutacyjne

Studia podyplomowe – Organizacja i zarządzanie eventami

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia dowolnego kierunku.

Wymagane dokumenty:

odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
kwestionariusz osobowy,
1 zdjęcie o wymiarze legitymacyjnym,
kserokopia dowodu osobistego.

Dane teleadresowe

Adres: ul. Konstytucji 3 Maja 65/67, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Telefon: (48 44) 724 97 20
Fax: (48 44) 724 97 20
E-mail: filiaul@uni.lodz.pl ; malgorzata.rogala@uni.lodz.pl
WWW: http://filia.uni.lodz.pl

Osoba do kontaktu

mgr Małgorzata Rogala; malgorzata.rogala@uni.lodz.pl

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Rekrutacja trwa od 1 maja do 15 października br.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dziekanat Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Konstytucji 3 Maja 65/67
97-200 Tomaszów Mazowiecki
pokój nr 2 w dniach i godzinach:
poniedziałek – piątek: 8.00-15.00
sobota: 9.00 – 13.00
Telefon: (48 44) 724 97 20

CZAS TRWANIA ILOŚĆ MIEJSC KOSZTY
UCZESTNICTWA

2 semestry

15

3200 PLN

Inne informacje

Dokumenty potrzebne do zarejestrowania na studia w zakładcePliki do pobrania

WSZYSTKICH CHĘTNYCH SERDECZNIE  ZAPRASZAMY !