I semestr – 85 godzin

Eventy – wprowadzenie do problematyki
Turystyka eventowa jako część sektora MICE
Podstawy prawne organizacji eventów
Bezpieczeństwo w organizacji imprez
Event jako produkt turystyczny
Event jako element marki miejsca
Event jako oferta korporacyjna
Psychologia i socjologia w pracy nad eventami
Reguły marketingu i komunikacja marketingowa

II semestr – 105 godzin

Planowanie i organizacja eventów
Planowanie budżetu, rozliczanie imprezy i współpraca z otoczeniem
Finansowanie eventów
Rola promocji w zarządzaniu eventami
Internet i social media w eventach
Targi jako przykład imprezy MICE
Warsztaty z organizacji eventów
Seminarium

W ramach studiów odbędzie się obowiązkowy wyjazd do Berlina na targi ITB. Jest on dodatkowo płatny dla słuchaczy w kwocie około 600 zł.