Plan zajęć

Plan zajęć 2017/2018

– zima semestr 1, 3, 5, 7. 

 

– Plan zajęć 2016/2017r.
Lato
Semestr 2, 4, 6.
Zima
Semestr 1, 3, 5, 7.
Podział roku akademickiego 2016/2017
– Plan zajęć 2015/2016r.
Plan zajęć wszystkie semestry 2, 4, 6, 8 – semestr letni 2015/16
Plan zajęć wszystkie semestry 1, 3, 5, 7 – 2015/16
Podział roku akademickiego 2015-2016

– Plan zajęć semestr letni 2014/2015r.
Plan semestry; 2, 4, 6 – 2014/15

 – Plan zajęć zima 2013/2014r.
 Plan – semestry 2, 4, 6 – 2013/14

 Plan – semestry 1, 3, 5, 7  – 2013/14

 – Plan zajęć lato 2012/2013r.
 Plan – semestry 2, 4, 6 – 2012/13

 – Plan zajęć lato 2011/2012r.
semestr 02 – 2011/12

semestr 04 – 2011/12

semestr 06 – 2011/12
– Plan zajęć zima 2011/2012r.
Semestr 01 – 2011/12

Semestr 03 – 2011/12

Semestr 05 – 2011/12