Plan zajęć

– Plan zajęć 2016/2017r.

Lato

Semestr 2, 4, 6.

Zima

Semestr 1, 3, 5, 7.

Podział roku akademickiego 2016/2017

 

 Plan – semestry 2, 4, 6 – 2013/14

 – Plan zajęć lato 2012/2013r.

 Plan – semestry 2, 4, 6 – 2012/13