Wymagania rekrutacyjne

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 – druki do pobrania w zakładce Pliki do pobrania

 

a) podanie o przyjęcie na Studium;

b) oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich – wydany przez szkołę wyższą;

c) kwestionariusz osobowy;

d) 2 zdjęcia legitymacyjne;

e) zobowiązanie do pokrycia kosztów;

f) ksero dowodu osobistego(na jednej stronie);

g) teczka aktowa (jasna) na dokumenty.

 

Podstawowe informacje o kierunku

czas trwania studiów: 1 rok/ 2 semestrów;