Wymagania rekrutacyjne

Rodzaj studiów: II stopnia (magisterskie) System studiów: niestacjonarne (zaoczne) Czas trwania: 2 lata

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-09 12:00:00 do 2017-09-18 23:59:59

Limit miejsc

180

Język wykładowy

polski

Opis

Studia na kierunku administracja pozwalają na wszechstronne przygotowanie absolwenta do kreatywnego współuczestnictwa w procesie administrowania w ramach podmiotów sektora publicznego oraz prywatnego. Studia te łącza tradycyjne, teoretyczne ujęcie administracji z nowoczesnością oraz aktualnymi i antycypowanymi potrzebami rynku pracy. Umożliwiają one zdobycie rzetelnej, szczegółowej wiedzy z zakresu nauk o administracji, prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego, konstytucyjnego systemu organów ochrony prawnej, historii myśli politycznej, ekonomicznej i społecznej, prawa karnego i prawa wykroczeń, podstaw prawa pracy, zarysu prawa cywilnego, teorii organizacji i zarządzania, instytucji i źródeł prawa UE, funduszy strukturalnych UE oraz przygotowywania projektów unijnych. Studia na kierunku administracja pozwalają na rozwinięcie umiejętności komunikacji i utrzymywania zadowalających relacji społecznych w procesie administrowania. Uzyskane w toku studiów wiedza i umiejętności predestynują absolwentów do pracy w instytucjach publicznych, finansowych, różnego rodzaju służbach, sądach, a także w ramach obsługi kancelaryjnej podmiotów prywatnych (kancelarie adwokackie, notarialne).

Zasadnicze cele kształcenia :

• przekazanie szerokiej wiedzy z zakresu dyscyplin prawnych;

• przekazanie rozszerzonej wiedzy odnośnie pożądanych postaw urzędniczych i sposobów administrowania;

• rozwinięcie uzyskanych w toku kształcenia na poziomie pierwszego stopnia umiejętności wykładni przepisów;

• wykształcenie i udoskonalenie umiejętności pracy w zespole na każdym stanowisku;

• poszerzenie oglądu procedur administracyjnych o etap sądowo administracyjny.

Po administracji absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:

• urzędnik państwowy;

• urzędnik samorządowy;

• osoba wykonująca obsługę kancelaryjną (biura, sekretariaty wszystkich rodzajów instytucji);

• po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji – kurator;

• zgodnie z ustawą o służbie cywilnej – może uzyskać stanowisko podinspektora w instytucji publicznej, czyli stać się przedstawicielem kadry zarządzającej czy kierowniczej.

Po I semestrze studenci wybierają trwającą trzy semestry specjalizacje. Obecnie do wyboru są specjalizacje:

• administracja publiczna, organizacji ochrony prawnej wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa publicznego

• administracja zarządcza, społeczna i rynku pracy

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów wszystkich kierunków studiów.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Wysokość czesnego

3 900 PLN za rok

Dodatkowe informacje

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się min. 35 osób.

 

Wymagane dokumenty;
– ś
wiadectwo dojrzałości
– 2 fotografie
– podanie kandydata (wydrukowane z systemu rekrutacji)
oświadczenie kandydata (wydrukowane z systemu rekrutacji)
– teczka aktowa (jasna)
– kserokopia dowodu osobistego (czytelna)

 

Miejsce i termin składania dokumentów:
Filia w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Konstytucji 3 Maja 65/67
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Dziekanat
poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00
sobota godz. 9:00-13:00
Telefon kontaktowy: (44) 724 97 20

LOGOWANIE
https://rekrutacja.uni.lodz.pl