Administracja (niestacjonarne II stopnia)

Ostatnie aktualności

dr Beata Andrzejczak – konsultacje

Konsultacje dla studentów u Pani dr Beaty Andrzejczak odbędą się:

16-06-2019 r. (niedziela) – godz. 12:00,

2…

ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIA

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przygotowywany jest Regulamin przyz…

DYŻUR DZIEKANA

Dyżur Dziekana – dr hab. Joanna Połatyńska, prof. UŁ odbędzie się w dn. 15-06-2019r. (sobota) – godz. 10:15…

prof. P. Korzeniowski – egzamin i zaliczenia

W dniu 15-06-2019 r. (sobota) godz. 11:30 – odbędą się egzaminy oraz zaliczenia u prof. P. Korzeniowskiego w ses…

prof. Konrad Składowski – seminarium

Seminarium z prof. K. Składowskim odbędzie się w dniu 09-06-2019 r. (niedziela) godz.: 11:00…

prof. Lesław Góral – dodatkowe konsultacje ZMIANA!

Konsultacja u prof. L. Góral odbędzie się:

09-06-2019r. (niedziela) godz.: 08:00 – 09:30…

Obrony – 2019

Administracja I i II stopnia
Terminy egzaminów licencjackich i magisterskich:

05-07-2019 rok (piątek) – godzina…

Zmiana procedur przeprowadzania egzaminów licencjackich i magisterskich

Zgodnie z Zarządzeniami nr 68 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 06-04-2016 r. w sprawie: zapewnienia jakośc…

Obowiązkowe szkolenia dla studentów I roku (2018/2019)

INFORMACJE NT. OBOWIĄZKOWEGO SZKOLENIA z BHP w roku akad. 2018/2019 w UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM dla studentów rozpo…

Ubezpieczenie NNW 2018/2019

Jak co roku przedstawiamy propozycję ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) dla studentów,…

zobacz archiwum aktualności