Wymagania rekrutacyjne

Rodzaj studiów: I stopnia (licencjackie) System studiów: niestacjonarne (zaoczne) Czas trwania: 3 lata

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-08-03 12:00:00 do 2020-09-15 23:59:59

Z uwagi na panującą w kraju sytuację wskazane terminy mogą ulec zmianie.

UWAGA!

Kandydaci zainteresowani mogą zapisywać się na ten kierunek, a następnie bez uprzedniej kwalifikacji zobowiązani są w najbliższym, wskazanym poniżej terminie złożyć komplet wymaganych dokumentów:

Terminy:

–  (rejestracja na stronie rekrutacja.uni.lodz.pl)

– (składanie dokumentów w Dziekanacie Filii UŁ w Tomaszowie Maz.)

Limit miejsc

180

Język wykładowy

polski

Opis

Studia na kierunku administracja pozwalają na wszechstronne przygotowanie absolwenta do kreatywnego współuczestnictwa w procesie administrowania w ramach podmiotów sektora publicznego oraz prywatnego. Studia te łącza tradycyjne, teoretyczne ujęcie administracji z nowoczesnością oraz aktualnymi i antycypowanymi potrzebami rynku pracy. Umożliwiają one zdobycie rzetelnej, szczegółowej wiedzy z zakresu nauk o administracji, prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego, konstytucyjnego systemu organów ochrony prawnej, historii myśli politycznej, ekonomicznej i społecznej, prawa karnego i prawa wykroczeń, podstaw prawa pracy, zarysu prawa cywilnego, teorii organizacji i zarządzania, instytucji i źródeł prawa UE, funduszy strukturalnych UE oraz przygotowywania projektów unijnych. Studia na kierunku administracja pozwalają na rozwinięcie umiejętności komunikacji i utrzymywania zadowalających relacji społecznych w procesie administrowania. Uzyskane w toku studiów wiedza i umiejętności predestynują absolwentów do pracy w instytucjach publicznych, finansowych, różnego rodzaju służbach, sądach, a także w ramach obsługi kancelaryjnej podmiotów prywatnych (kancelarie adwokackie, notarialne).

Zasadnicze cele kształcenia:

• przekazanie podstaw wiedzy z zakresu dziedzin prawa niezbędnych do sprawowania administracji

• przekazanie  elementarnej wiedzy w zakresie odpowiedzialności administratywisty za podejmowane decyzje;

• wykształcenie podstawowych umiejętności interpretacji przepisów;

• wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz konstruowania wniosków na podstawie posiadanych danych;

• wykształcenie umiejętności całościowego oglądu postępowania administracyjnego.

Po administracji absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:

• urzędnik państwowy;

• urzędnik samorządowy;

• osoba wykonująca obsługę kancelaryjną (biura, sekretariaty wszystkich rodzajów instytucji);

• po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji – kurator;

• zgodnie z ustawą o służbie cywilnej – może uzyskać stanowisko podinspektora w instytucji publicznej, czyli stać się przedstawicielem kadry zarządzającej czy kierowniczej.

Po drugim roku studenci wybierają trwającą 1 rok (dwa semestry specjalizacje). Obecnie do wyboru są specjalizacje z zakresu administracji:

• Publicznej;

• Społecznej.

Zasady kwalifikacji

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Dodatkowe informacje

Profil praktyczny

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się minimum 30 osób.

Wymagane dokumenty;
świadectwo dojrzałości (kserokopia oraz oryginał do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej)
– 2 fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
– podanie kandydata (wydrukowane z systemu rekrutacji)
– teczka aktowa (jasna)

Wykaz dokumentów dostepny jest w zakładce Pomoc->Rekrutacja->Wymagane dokumenty – studia drugiego stopnia.

Po zarejestrowaniu w systemie prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do dziekanatu Filii UŁ. (osobiście lub przesłanie pocztą)
Zachęcamy do zapoznania się ze zmienionym terminarzem rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 w UŁ.

Miejsce i termin składania dokumentów:
Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Konstytucji 3 Maja 65/67
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Dziekanat – parter, pok. 02
w terminach dyżuru dziekanatu
Telefon kontaktowy: (44) 724 97 20

LOGOWANIE