LEŚNICTWO - ćwiczenia kompleksowe studentów z kierunku leśnictwa

Archiwum dla Leśnictwo (stacjonarne I stopnia)

INSTYTUT NAUK LEŚNYCH – kierunek LEŚNICTWO

Jubileusz 70-lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi

 W dniu 15 kwietnia – w ramach obchodów 70-lecia RDLP w Łodzi – leśnicy oraz członkowie Polskiego Towarzystwa Leśnego Oddział w Łodzi zorganizowali w nadleśnictwie Piotrków sadzenie lasu 70-lecia.

Oprócz leśników Ziemi Łódzkiej wzięli udział również przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i samorządowych oraz wielu organizacji społecznych, jak również reprezentanci Polskiego Związku Łowieckiego, Straży Pożarnej, a także nasi studenci leśnictwa
i wykładowcy – członkowie Koła PTL z przedstawicielami władz Uniwersytetu Łódzkiego.

Uroczystość rozpoczęła się prezentacją Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Pana Edwarda Janusza poświęconą 70-letniej działalności RDLP w Łodzi oraz racjonalnego użytkowania lasu. W dalszej części seminarium głos zabrała Pani Anna Święcicka-Kujawiak Inżynier Nadzoru w Nadleśnictwie Piotrków w sprawie submisji drewna cennego, jako elementu użytkowania lasu.

Po wykładzie ponad 150 osób spotkało się w lesie Leśnictwa Przygłów aby uczcić to święto sadząc drzewa dla kolejnych pokoleń. Razem udało nam się odnowić ponad 1 ha leśnej powierzchni sadząc na niej około 9 tysięcy sadzonek 1-letniej sosny. Głównym punktem obchodów jubileuszu powstania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi tego dnia było odsłonięcie tablicy pamiątkowej, którego wspólnie dokonali Pani Wojewoda Województwa Łódzkiego Jolanta Chełmińska i Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi Pan Edward Janusz. Pod tablicą umieszczono symboliczną tubę z aktem erekcyjnym, na którym znalazły się podpisy wszystkich uczestników jubileuszu.

Na zakończenie wykonano pamiątkową fotografię wszystkich uczestników.

Dzień ten był świętem wszystkich leśników, przyrodników, miłośników lasu, a także całego społeczeństwa, bo lasy to nasze wspólne dobro.

Tekst: Patrycja Szustakowska – studentka II-go roku leśnictwa Instytutu Nauk Leśnych UŁ w Tomaszowie Mazowieckim.

_DSC0463 - Kopia

JUBILEUSZ RDLP W ŁODZI

70. rocznicę powstania łódzkiej dyrekcji świętowali leśnicy 22 maja podczas uroczystej narady w Łodzi. Zaproszenie dyrektora otrzymali wszyscy pracownicy RDLP w Łodzi.

 

W kategorii: Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

Invitation to 2019 Mizuta Scholarship Program: Josai University Educational Corporation

Biuro Współpracy z Zagranicą informuje o otwarciu naboru na stypendium Mizuta Josai University Educational Corporation (Japonia). Jest to roczne stypendium nauki języka japońskiego a szczegółowe informacje zawarte są na stronie https://bwz.uni.lodz.pl/inne-oferty-stypendia/koordynacja-ul/mizuta-scholarship-japonia

Dokumenty aplikacyjne oraz informacje odnośnie warunków stypendium:
Załącznik nr1
Załącznik nr2

Procedura aplikacyjna dla studentów UŁ zainteresowanych wyjazdem na stypendium do Japonii od września 2019r.

Student
zobowiązany jest do złożenia poniższych dokumentów wraz z wymaganymi
podpisami w wersji papierowej do 11.04.2019 r. do godz. 14:00 do BWZ UŁ,
pok. 7.

1) Wniosek Aplikacyjny – potwierdzony przez  Prorektora ds. współpracy z zagranicą UŁ (za pośrednictwem BWZ UŁ)

2) List rekomendujący od dwóch wykładowców z Uniwersytetu Łódzkiego

3) List motywacyjny

4) Wykaz ocen (do pobrania w jęz. angielskim z Dziekanatu macierzystego Wydziału)

5) Kopia paszportu

6)
Kopia wstępnej zgody Dziekana macierzystego wydziału na wyjazd,
określająca warunki zaliczenia rocznych studiów w Japonii przez UŁ

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

Stypendium Rektora – kierunek LEŚNICTWO

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów na semestr letni 2018/2019
Dotyczy tylko kierunku Leśnictwo w Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim.

Wnioski będą przyjmowane przez platformę USOSweb w terminach:
20.03–27.03.2019 r. – rejestracja wniosków przez platformę USOSweb oraz drukowanie i składanie zarejestrowanych wniosków w formie papierowej wraz z oświadczeniem w dziekanacie swojego wydziału;

Komunikat marzec 2019r.

Szanowni Studenci z kierunku Leśnictwo – w terminie 20 – 27.03.2019 r. zostanie uruchomiona tura rejestracji i drukowania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2018/2019. O świadczenie mogą ubiegać się tylko studenci, którzy mają aktywny status studenta na semestr letni 2018/2019.

Tura zostanie uruchomiona tylko dla studentów kierunku Leśnictwo, ze względu na zwolnione środki finansowe po studentach, którzy ukończyli studia inżynierskie po semestrze zimowym 2018/2019.

Świadczenie może być przyznane tylko na semestr letni 2018/2019, a więc na 4 miesiące.

Wnioski należy zarejestrować, wydrukować i dostarczyć do Dziekanatu Filii UŁ do dnia 28.03.2019 r.

 

 

W kategorii: Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne

Zostaw komentarz (0) →

LEŚNICTWO (S) – EGZAMINY 2018/2019

Egzaminy 2018/2019 – sesja zimowa

Rok I – 01 sem.
Zoologia  E – dn.  r.  godz.  .00dr inż. Dorota Zawadzka
Chemia – dn. r.   godz. ..00 –  dr inż. Katarzyna Sikora
Matematyka i statyst. matem.  E – dn. r.   godz. – dr Joanna Gonicka
Dendrologia  E – dn. r.  godz. dr inż. Jacek Adamczyk
Fizyka dn.  godz.  – dr hab. Stanisław Bednarek, prof. UŁ
Propedeutyka dn. godz. – dr inż. Stanisław Dobrowolski
Meteorologia i klimat. leśna – dn. 24.01.2019 r. godz. 9.30 dr hab. Wojciech Jurasz, prof. UŁ
Informatyka – dn.  godz.  – dr Jan Rogowski

Rok II – 03 sem.
Dendrometria  – dn.  r.  godz. 00dr inż. Dariusz Pieniak
Maszynoznawstwo leśne E – dn.  r.   godz.  .00dr hab. Jacek Brzózko, prof. UŁ
Ekologiczne podst. HL  E – dn.  r.  godz. 00 dr inż. Stanisław Dobrowolski
Entomologia leśna  E – dn.  r.  godz. 00 prof. dr hab. Sławomir Mazur
Podstawy łowiectwa – dn.  godz.  – dr inż. Piotr Ozga
Fitopatologia leśna E – dn. dr inż. Tomasz Kuc

Rok III – 05 sem.
Użytkowanie lasu  E –  dn. 23.01.2019 r. godz. 12.00dr inż. Zbigniew Neugebauer
Ochrona lasu  E – dn. godz. – dr hab. Marcin Smoleński, prof. UŁ
System inform. przestrz. – dn.  godz. – dr inż. Grzegorz Zajączkowski
Socjologia / psychologiadn.   r.  godz. .00– dr hab. Andrzej Majer, prof. nadzw. UŁ
Podstawy urządzania lasu  E -dn.  r.  godz.  – dr inż Katarzyna Żak

Rok IV – 07 sem.
Prawo i administracja dn. godz. – dr hab. Lech Płotkowski, prof UŁ
Ekonomia Filozofia/Etyka – dn. godz.  – dr hab, Lech Płotkowski, prof. UŁ
Systemy inf. przestrz.dn. godz.  – dr inż. Grzegorz Zajączkowski
Zarządzanie gospodarstwem leśnym  Edn. godz. – dr hab. Lech Płotkowski
Edukacja przyrodniczo-leśna- dn. godz. – dr hab. Wojciech Jurasz, prof. nadzw. UŁ
Filozofia/Ekonomia/Etyka – dn. godz. dr hab. Lech Płotkowski, prof. UŁ

W kategorii: Leśnictwo (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

STYPENDIA NAUKOWE MIASTA ŁODZI 2018/2019

Informujemy iż Miasto Łódź przystąpiło do realizacji VIII edycji programu stypendialnego w roku akademickim 2018/2019.

Stypendia Miasta Łodzi Dedykowane są studentom I roku studiów stacjonarnych będących laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i tematycznych.

Nabór wniosków o stypendium na rok akademicki 2018/2019 potrwa do 30 października br.

Informacje na temat Stypendiów Miasta Łodzi wraz z regulaminem i wykazem olimpiad przedmiotowych i tematycznych uprawniających do przyznania stypendium są dostępne na stronie programu „Młodzi w Łodzi”

www.mlodziwlodzi.pl w zakładce „Inicjatywy” – „Stypendia Miasta Łodzi”

W kategorii: Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

Studenckie Granty Badawcze 2019 – III edycja już niebawem!

Studenckie Granty Badawcze 2019 – III edycja już niebawem!

Konkurs adresowany jest do studentów zainteresowanych prowadzeniem samodzielnych projektów naukowych. Studenckie Granty Badawcze pozwalają wykorzystać wiedzę i rozwinąć praktyczne umiejętności zdobyte podczas nauki na Uniwersytecie Łódzkim. Realizacja własnego projektu badawczego pozwala nie tylko pogłębić zainteresowania naukowe, ale również daje konkretne narzędzia, które mogą być wykorzystane w planowanej karierze zawodowej.

Maksymalna kwota finansowania, o jaką można się ubiegać, to 3 500 zł.  Może być ona przeznaczona m.in. na zakup odczynników chemicznych i preparatów biologicznych, pokrycie kosztów kwerend naukowych w Polsce i zagranicą oraz publikację wyników badań.

Pierwsze szkolenia zaczynają się już 16 października i będą trwały do 24 listopada. Więcej informacji na stronie Studenckich Grantów Badawczych.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

 

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

Egzaminy 2017/2018 – sesja letnia

Egzaminy 2017/2018 – sesja letnia
Rok I – 02 sem.
Mikologia dn. dr hab. Izabela Kałucka
– Ekologia dn. 18.09.2018 r . godz. 10.00  – dr inż. Dorota Zawadzka
– Nauka o surowcu drzewnym – dn. 22.09.2018 r. godz. 10.00 dr inż. Zbigniew Neugebauer
– Fizjologia roślin drzewiastych Edn. 24.09.208 r.  godz. 8.30dr hab. Magdalena Arasimowicz-Jelonek
– Botanika leśna dn.  r. godz.  dr inż. Jacek Adamczyk
– Fitosocjologia leśna Edn. 22.09.2018 r.– godz. 9.00 – dr inż. Krzysztof Olejniczak
Hydrologia dn.  r. godz.  – dr Przemysław Tomalski
– Geomatyka w leśnictwie dn.  godz.  dr inż. Grzegorz Zajączkowski

Rok II – 04 sem.
-Typologia leśnaEdn.  godz.  – dr inż. Stanisław Dobrowolski
– Selekcja, nasiennictwo i szkółkarstwoE dn. . godz. – dr hab. Jan Kowalczyk, prof. UŁ
– Hodowla lasuE – dn.  godz.  – dr inż. Stanisław Dobrowolski
– Entomologia leśna – E dn. r. godz.prof. dr hab. Sławomir Mazur
– Produkcyjność lasu dn.  dr inż. Dariusz Pieniak
– Fitopatologia leśna dn godz. dr inż. Tomasz Kuc
Praktyka zawodowa
dn.  29.09.2018 r. godz. 10.00   dr inż. Zbigniew Neugebauer; dr inż. Katarzyna Żak

Rok III – 06 sem. 
Ochrona przyrody E dn. 18.09.2018  r.  .  godz. 12.00dr inż. Dorota Zawadzka
Urządzanie lasu – Edn.29.09.2018 r.    godz. 10.00   – dr inż. Katarzyna Żak
– Ochrona lasu – dn.   godzdr hab. Marcin Smoleński, prof. UŁ
Inżynieria leśna E – dn. 24.09.2018  r.  . godz. 9.00   – dr inż. Józef Szewczyk –
Ergonomia i ochrona pracy dn.  . godz.  – dr inż. dr hab. Krzysztof Leszczyński –
– Lektorat – j angielski – dn.   r. godz.

Praktyka zawodowa – dn. 29.09.2018 r. godz.10.00  – dr inż. Katarzyna Żak; dr inż. Zbigniew Neugebauer

W kategorii: Leśnictwo (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

73. rocznica Uniwersytetu Łódzkiego

Szanowni Państwo,
w imieniu JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, profesora Antoniego Różalskiego, serdecznie zapraszam całą społeczność akademicką na uroczyste posiedzenie Senatu UŁ z okazji 73. rocznicy utworzenia Uniwersytetu Łódzkiego, które odbędzie się 23 maja 2018 r. o godz. 10.00  w Auli  Wydziału Filologicznego UŁ (ul. Pomorska 171/173).

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →
Page 2 of 3 123