Wzory wniosków i decyzji, za ulgi w opłatach za usługi edukacyjne

Archiwum dla Administracja (niestacjonarne II stopnia)

Wzory wniosków i decyzji, za ulgi w opłatach za usługi edukacyjne

Szanowni Państwo,

zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego oraz załączniki do pobrania w sprawie wprowadzenia wzorów wniosków i decyzji w sprawie ulgi w opłatach za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim.

Zarządzenie nr 40 – Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 9.11.2020 r.

Załącznik nr 1 – wniosek o ulgę

Załącznik nr 2 – decyzja

Załącznik nr 3 – wniosek o zwrot

Załącznik nr 4 – decyzja

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

Stypendium Rektora – wnioski w wersji papierowej

Szanowni Państwo,
pragnę poinformować, że wnioski o stypendium Rektora na rok akademicki 2021/2022 muszą być złożone w formie papierowej.

Nie przyjmujemy w tym roku skanów czy zdjęć wniosków.

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów
Sprawy Bytowe

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

Dzień Edukacji Narodowej – godziny Rektorskie

W dniu 14 października 2021 r. (z okazji Dnia Edukacji Narodowej) zarządzam godziny rektorskie – od godz. 14.00 we wszystkich jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego dla studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich. 

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego 
Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

Zaproszenie na VII Ogólnopolską Sesję Studenckich Kół Naukowych na ZUT

Zapraszamy na VII Ogólnopolską Sesję Studenckich Kół Naukowych online. 

Działasz w Kole Naukowym, prowadzisz badania, przygotowujesz pierwsze publikacje naukowe lub dopiero zaczynasz swoją przygodę naukową?  

Weź udział w Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych! 

Sesja to możliwość: 

  • prezentacji wyników badań prowadzonych w Studenckich Kołach Naukowych;  
  • zdobycia kompetencji z zakresu wystąpień publicznych; 
  • wymiany poglądów i doświadczeń; 
  • poznania ludzi z podobnymi zainteresowaniami z innych uczelni. 

    Tegoroczna Sesja odbędzie się w dniach 9-11 grudnia 2021 roku i będzie:  

  • w pełni on-line (z wykorzystaniem Zoom, MS Teams),  
  • całkowicie bezpłatna dla wszystkich uczestników  
  • uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne online oraz gadżety (w liczbie nie mniejszej niż dla 300 osób),
  • autorzy najlepiej ocenionych prac otrzymają dodatkowo atrakcyjne nagrody.  

Rejestracja i przesyłanie streszczeń do 31.10.2021 roku, 

Szczegóły dotyczące Sesji dostępne są na stronie ZUT 

Zarejestruj się na Sesję do 31.10.2021 roku poprzez https://app.becas-santander.com/pl/program/vii_osskn 

Sprawdź co o Sesji mówią zeszłoroczni laureaci – film 

ORGANIZATORZY

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

NNW dla studentów UŁ 2021/2022

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy propozycję ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) dla studentów i  doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego na rok akademicki 2021/2022. Roczna składka ubezpieczenia w tym zakresie wynosi  62 zł lub 73 zł (w zależności od wybranego wariantu). Ubezpieczenie można zawrzeć wyłącznie poprzez stronę internetową www.nnw-studentow.pl i opłacenie składki do dnia 15 grudnia 2021 r. (decyduje wpływ składki na konto). Spełnienie tych warunków powoduje, że ubezpieczenie zawarte jest na cały rok akademicki, czyli na okres 01.10.2021-30.09.2022r. Natomiast zapłata składki po dniu 15 grudnia 2021 r. skutkuje zawarciem umowy ubezpieczenia od następnego dnia po zaksięgowaniu składki na koncie. 

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

Organizacja roku akademickiego 2021/22 – komunikat

W nadchodzącym roku akademickim zasadniczą formą kształcenia na UŁ będzie forma stacjonarna.
W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej może zostać wprowadzone kształcenie w trybie hybrydowym, a jedynie w szczególnych przypadkach – kształcenie zdalne.

Pełny tekst komunikatu Rektora UŁ z dnia 30.07.2021 poniżej.

Pliki do pobrania

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

Uroczysta inauguracja

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022
w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim odbędzie się
4 października 2021 roku o godz. 10:00.

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

Legitymacje stracą moc z dniem 14 października br.

Stanie się tak, ponieważ Minister Edukacji i Nauki uchylił swoje rozporządzenie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

W związku z pandemią koronawirusa ważność legitymacji była podtrzymywana automatycznie, bez konieczności wizyt w dziekanatach. Sytuacja zmieniła się 15 sierpnia 2021 r., gdy MEiN uchylił swoje rozporządzenie w tej sprawie. Zgodnie z tymi regulacjami, dokumenty tracą ważność 60 dni od momentu uchylenia, czyli w tym przypadku dokładnie 14 października 2021 roku.  

Do tego czasu wszyscy, którzy używają legitymacji i chcą dalej z nich korzystać, powinni przedłużyć ich ważność. Żeby to zrobić, należy skontaktować się bezpośrednio z dziekanatem odpowiedniego wydziału.  

Pełna informacja MEiN – TUTAJ

Szanowni Studenci roku II, III, IV elektroniczne legitymacje studenckie będą przedłużane po 11 października 2021r., w celu przedłużenia ważności studenckiej legitymacji elektronicznej prosimy o wcześniejsze umawianie się do dziekanatu drogą mailową, pod warunkiem uzyskania przez studenta zaliczenia semestru letniego 2020/2021 lub roku akademickiego 2020/2021 (po uzyskaniu wszystkich wpisów w indeksie i w usosWeb).

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

Informacja biblioteka

Uprzejmie informujemy, od maja 2021 roku biblioteka będzie nieczynna w soboty.
O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

Informacja o projekcie pilotażowym pn. „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego”

W dniach 19 kwietnia 2021 r. – 5 maja 2021 r. odbywa się rekrutacja do projektu pn. „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego” realizowanego przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego (państwowa jednostka budżetowa, podległa Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji) we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Projekt został objęty patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.

Szersze informacje.

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →
Page 1 of 17 12345...»